HEBA Fastighets AB (publ)

HEBA Fastighets AB (publ)

Adress: 
Box 17006
104 62 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.hebafast.se
Större ägare: 
 • Carlbergssjön AB
 • Birgitta Härnblad
 • Charlotte Ericsson
 • Holmbergh Christina
 • Anders Ericsson
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
HEBA B
Ledning: 
 • Patrik Emanuelsson - VD
 • Frank Sadleir - Ekonomichef
 • Marija Nikolic - Förvaltningschef
 • Henrik Fernström - Chef Fastighetsutveckling
 • Nina Agerberg - VD-assistent
Styrelse: 
 • Lennart Karlsson - Ordförande
 • Christina Holmberg - Ledamot
 • Rolf H Andersson - Ledamot
 • Johan Vogel - Ledamot
 • Tobias Emanuelsson - Ledamot
 • Lena Hedlund - Ledamot
P/E-tal: 
11.8
Direktavkastning: 
1.54%
Agenda : 
2019-02-14
Rapporter Heba
2019-05-08
Rapporter Heba
2019-08-08
Rapporter Heba
2019-11-07
Rapporter Heba

Årsredovisning

Verksamhet: 
HEBA Fastighets AB (publ) bildades 1952. Bolagets affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett tryggt och trivsamt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 300 bostäder och ca 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan 1994 noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB, Mid Cap listan. HEBA har 40 medarbetare och bolagets kontor är beläget i centrala Stockholm på Södermalm. Såväl fastighetsadministration som skötsel handhas av egen personal. Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter