Handelsbanken

Handelsbanken

Tickerkod: 
SHB
P/E-tal: 
12.1
Direktavkastning: 
6.30%
4 6 8
Agenda : 
2019-03-27
Stämmor SHB
2019-03-28
Exklusive utdelning SHB
2019-04-17
Rapporter SHB
2019-07-19
Rapporter SHB
2019-10-25
Rapporter SHB

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: SVENSKA HANDBKN.'A' PLC.
ISIN: SE0007100599
Analysdatum: 2019-02-15
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2019-02-15.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2019-02-15.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2019-02-08
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2019-02-08 med kursen 96.60.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2019-02-15
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2019-02-15. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 97.489.
4wk Rel Perf-1.354% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -1.354% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 131%.
Mkt Cap in $bn21.4973Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses SVENSKA HANDBKN.'A' PLC. vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.31831.693% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 31.693% jämfört med det normala priset.
LT P/E10.455Det beräknade PE värdet för 2021
Det beräknade PE värdet för året 2021.
LT Growth7.600%Förväntad årlig tillväxt till 2021
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2021.
Avg. Nb analysts18Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 18 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield6.176Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 64.566% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta99Något känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 99.
Correlation0.5803%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.5803% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk12.33 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 12.33 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 12.33 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02