Bure Equity AB

Bure Equity AB

Adress: 
Box 195 25
SE-114 34 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.bure.se
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
BURE
Ledning: 
  • Henrik Blomquist VD
Styrelse: 
  • Patrik Tigerschiöld Ordförande
Agenda : 
2019-04-25
Rapporter Bure
2019-05-07
Stämmor Bure
2019-05-08
Exklusive utdelning Bure
2019-08-16
Rapporter Bure

Årsredovisning

Verksamhet: 
Bure är ett investeringsbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelse-drivande verksamheter. Det övergripande målet är att Bures aktieägare ska få en konkurrenskraftig avkastning på sitt investerade kapital.
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter