Bure Equity AB

Bure Equity AB

Verksamhet: 
Bure är ett investeringsbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelse-drivande verksamheter. Det övergripande målet är att Bures aktieägare ska få en konkurrenskraftig avkastning på sitt investerade kapital.
Adress: 
Box 195 25
SE-114 34 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.bure.se
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
BURE
Ledning: 
  • Henrik Blomquist VD
Styrelse: 
  • Patrik Tigerschiöld Ordförande