BillerudKorsnäs AB

BillerudKorsnäs AB

Tickerkod: 
BILL
P/E-tal: 
24.0
Direktavkastning: 
3.20%
4 3 1
Agenda : 
2019-01-29
Rapporter Billerud Korsnäs
2019-04-17
Rapporter Billerud Korsnäs
2019-07-16
Rapporter Billerud Korsnäs

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: BILLERUD KORSNAS AB
ISIN: SE0000862997
Analysdatum: 2018-11-16
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-11-16.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2018-11-16.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-10-05
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-10-05 med kursen 123.45.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-11-02
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-11-02. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 109.288.
4wk Rel Perf14.944%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 14.944% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsNågot märkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de något märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 413%.
Mkt Cap in $bn2.7694Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses BILLERUD KORSNAS AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.43937.444% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 37.444% jämfört med det normala priset.
LT P/E12.223Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth14.151%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.433Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 41.965% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta85Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 85.
Correlation0.2657%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk18.73 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 18.73 SEK eller 0.15613%.
VaR värdet beräknas till 18.73 SEK. Risken är därmed 0.15613%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31