Besqab

Besqab

Adress: 
Besqab
SE-183 13 TÄBY
Sverige
Hemsida: 
http://www.besqab.se
Större ägare: 
 • Familjen Nordström (inkl bolag)
 • Stiftelsen Olle Engkvist
 • Gustaf Douglas (inkl bolag och familj)
 • Fjärde AP Fonden
 • Sven Jemsten (inkl bolag)
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
BESQ
Ledning: 
 • Anette Frumerie - VD
 • Magnus Ekström - CFO
 • Johan Westring - Chef Affärsutveckling & Exploatering
 • Staffan Grundmark - Regionchef Stockholms stad
 • Albert Koistinen - Regionchef Uppsala
 • Lotta Niland - Regionchef Stockholms län
 • Bo Björfors - Chef Fastighetsutveckling
 • Sofia Ljungdahl - Stabschef
Styrelse: 
 • Olle Nordström - Ordförande
 • Anette Frumerie - VD
 • Zdravko Markovski - Styrelseledamot
 • Andreas Philipson - Styrelseledamot
 • Sara Mindus - Styrelseledamot
IR ansvarig: 
Anette Frumerie
P/E-tal: 
6.7
Direktavkastning: 
5.06%
Agenda : 
2019-05-02
Stämmor Besqab
2019-05-02
Stämmor Besqab
2019-05-03
Exklusive utdelning Besqab
2019-05-17
Rapporter Besqab
2019-07-17
Rapporter Besqab

Årsredovisning

Verksamhet: 
Besqab bildades 1989 och fokuset för verksamheten är i huvudsak fokuserad till projektutveckling av bostäder. Det innebär nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på storstockholmsområdet och Uppsala. Arbetar även med andra företag som projektledare. De arbetar även med fastigheter med tyngdpunk på Vård- och Omsorgsbostäder.
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017
Webbversion: 

Nyheter