Bactiguard Holding

Bactiguard Holding

Adress: 
Box 15
SE-146 21 TULLINGE
Sverige
Hemsida: 
http://www.bactiguard.se
Större ägare: 
  • Christian Kinch med Familj och bolag
  • Thomas von Koch och bolag
  • Handelsbanken fonder AB
  • Swedbank Robur fonder
  • Robur Försäkring
Lista: 
Small Cap
Tickerkod: 
BACTI B
Ledning: 
  • Fredrik Järrsten - CFO
Styrelse: 
  • Christian Kinch - Styrelseordförande
IR ansvarig: 
Fredrik Järrsten
Agenda : 
2019-05-09
Rapporter Bactiguard
2019-05-15
Stämmor Bactiguard
2019-08-08
Rapporter Bactiguard
2019-11-07
Rapporter Bactiguard

Årsredovisning

Verksamhet: 
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar och tillverkar infektionshämmande katetrar och endotrakealtuber. Bactiguards produktportfölj omfattar urinvägskatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar, där samtliga produkter är behandlade med bolagets infektionshämmande beläggning. Marknaden finns i Sverige, Schwiez, USA, Södra Afrika,Israel, Saudiarabien, Iran och Japan
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter