Axfood AB

Axfood AB

Tickerkod: 
AXFO
P/E-tal: 
22.3
Direktavkastning: 
4.30%
2 3
Agenda : 
2018-10-24
Rapporter Axfood
2019-02-05
Rapporter Axfood
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: AXFOOD AB
ISIN: SE0006993770
Analysdatum: 2018-09-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-09-04.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2018-09-07.
Earnings Rev TrendAnalytiker neutrala men tidigare negativa (sedan 2018-08-14)
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna inte påtagligt reviderat sina aktieprognoser (ändringar mellan +1% and -1% anses neutrala). Den senaste betydelsefulla trenden är dock negativ sedan 2018-08-14 med kursen 176.35.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2018-09-04
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2018-09-04. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 176.185.
4wk Rel Perf-4.738% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -4.738% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2018-02-09.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -53.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 170%.
Mkt Cap in $bn3.9358Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses AXFOOD AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.74221.346% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 21.346% premie.
LT P/E21.482Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth11.588%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield4.345Utdelningen är inte tillräckligt täckt av vinsterna.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 93.335% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta68Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 68.
Correlation0.3397%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk19.60 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 19.60 SEK eller 0.11734%.
VaR värdet beräknas till 19.60 SEK. Risken är därmed 0.11734%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2004-03-312004-03-31