Autoliv Inc.

Autoliv Inc.

Adress: 
Box 703 81
SE-107 24 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.autoliv.com
Större ägare: 
 • Alecta
 • AMF Pension
 • JPM Chase & Co
 • Första AP-Fonden
 • Swedbank Robur
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ALIV-SDB
Ledning: 
 • Mikael Bratt CEO
 • Mats Backman
 • Svante Mogefors
 • Anthony Nellis
 • Sherry Vasa
 • Jordi Lombarte
 • Mike Moloney
 • Ed Carpenter
 • Dan Garceau
 • Brad Murray
 • Jennifer Cheng
 • Mike Hague
Styrelse: 
 • Jan Carlson Ordförande
 • Mikael Bratt - Styrelsemedlem
 • Leif Johansson - Styrelsemedlem
 • Hasse Johansson - Styrelsemedlem
 • David E. Kepler - Styrelsemedlem
 • Franz-Josef Kortüm - Styrelsemedlem
 • Xiaozhi Liu - Styrelsemedlem
 • James M. Ringler - Styrelsemedlem
 • Thaddeus "Ted" Senko - Styrelsemedlem
P/E-tal: 
9.0
Direktavkastning: 
3.50%
8 8 3

Årsredovisning

Verksamhet: 
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med drygt 70 000 medarbetare i 27 länder. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm.
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: AUTOLIV SDB INCO.
ISIN: SE0000382335
Analysdatum: 2019-01-15
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-09-14.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2019-01-15.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2019-01-15
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2019-01-15 med kursen 693.20.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Marknaden är numera neutral men var tidigare (sedan 2018-12-07) i en negativ fas.
Aktien handlas nära sitt 40-dagars genomsnitt (räckvidd mellan +1.75% och -1.75% ). Innan detta (sedan 2018-12-07), låg aktien i en negativ trend. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 698.656.
4wk Rel Perf2.270%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 2.270% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2018-09-14 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 258%.
Mkt Cap in $bn6.8130Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses AUTOLIV SDB INCO. vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.917 Kraftigt reducerad tillväxtförväntan baserat på en baseffekt.
Om förhållandet ligger högre än 1.6, tyder detta på att företaget i regel befinner sig i en baseffekt. I detta fallet är det förväntade PE (Pris-Vinst-Förhållande) en bättre indikation på kommande tillväxt än den procentuella tillväxtvärdet (LT Growth).
LT P/E8.122Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth11.851%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts7Måttligt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 7 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.716Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 30.179% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta85Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 85.
Correlation0.3871%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk102.82 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 102.82 SEK eller 0.14833%.
VaR värdet beräknas till 102.82 SEK. Risken är därmed 0.14833%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02