Autoliv Inc.

Autoliv Inc.

Verksamhet: 
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med drygt 70 000 medarbetare i 27 länder. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm.
Adress: 
Box 703 81
SE-107 24 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.autoliv.com
Större ägare: 
 • Alecta
 • Swedbank Robur
 • AMF Pension
 • Nordea Investment Management
 • Henderson Investment Funds
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ALIV-SDB
Ledning: 
 • Jan Carlson VD och koncernchef
 • Karin Eliasson
 • Steven Fredin
 • Thomas Jönsson
 • Johan Löfvenholm
 • Svante Mogefors
 • Lars Sjöbring
 • Mats Backman
 • Mikael Bratt
Styrelse: 
 • Jan Carlson Ordförande
 • Robert W. Alspaugh - Styrelsemedlem
 • Leif Johansson - Styrelsemedlem
 • David E. Kepler - Styrelsemedlem
 • Franz-Josef Kortüm - Styrelsemedlem
 • Xiaozhi Liu - Styrelsemedlem
 • James M. Ringler - Styrelsemedlem
 • Kazuhiko Sakamoto - Styrelsemedlem
 • Wolfgang Ziebart - Styrelsemedlem
P/E-tal: 
13.0
Direktavkastning: 
2.80%
9 4 2
Agenda : 
2018-10-26
Rapporter Autoliv
2018-11-20
Exklusive utdelning Autoliv
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: AUTOLIV SDB INCO.
ISIN: SE0000382335
Analysdatum: 2018-09-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-09-14.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2018-07-31.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-06-19
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-06-19 med kursen 978.60.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2018-07-31
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2018-07-31. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 854.995.
4wk Rel Perf-7.008% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -7.008% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2018-09-14 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 181%.
Mkt Cap in $bn7.6337Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses AUTOLIV SDB INCO. vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio2.473 Kraftigt reducerad tillväxtförväntan baserat på en baseffekt.
Om förhållandet ligger högre än 1.6, tyder detta på att företaget i regel befinner sig i en baseffekt. I detta fallet är det förväntade PE (Pris-Vinst-Förhållande) en bättre indikation på kommande tillväxt än den procentuella tillväxtvärdet (LT Growth).
LT P/E8.272Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth17.363%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.093Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 25.585% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta69Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 69.
Correlation0.3476%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk93.53 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 93.53 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 93.53 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02