Autoliv Inc.

Autoliv Inc.

Adress: 
Box 703 81
SE-107 24 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.autoliv.com
Större ägare: 
 • Alecta
 • AMF Pension
 • JPM Chase & Co
 • Första AP-Fonden
 • Swedbank Robur
Lista: 
Large Cap
Tickerkod: 
ALIV-SDB
Ledning: 
 • Mikael Bratt CEO
 • Mats Backman
 • Svante Mogefors
 • Anthony Nellis
 • Sherry Vasa
 • Jordi Lombarte
 • Mike Moloney
 • Ed Carpenter
 • Dan Garceau
 • Brad Murray
 • Jennifer Cheng
 • Mike Hague
Styrelse: 
 • Jan Carlson Ordförande
 • Mikael Bratt - Styrelsemedlem
 • Leif Johansson - Styrelsemedlem
 • Hasse Johansson - Styrelsemedlem
 • David E. Kepler - Styrelsemedlem
 • Franz-Josef Kortüm - Styrelsemedlem
 • Xiaozhi Liu - Styrelsemedlem
 • James M. Ringler - Styrelsemedlem
 • Thaddeus "Ted" Senko - Styrelsemedlem
P/E-tal: 
10.1
Direktavkastning: 
3.40%
8 9 2
Agenda : 
2019-04-26
Rapporter Autoliv
2019-05-21
Exklusive utdelning Autoliv

Årsredovisning

Verksamhet: 
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med drygt 70 000 medarbetare i 27 länder. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm.
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: AUTOLIV SDB INCO.
ISIN: SE0000382335
Analysdatum: 2019-03-22
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2019-03-15.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2019-03-22.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2019-03-05
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2019-03-05 med kursen 772.60.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2019-03-22
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2019-03-22. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 734.747.
4wk Rel Perf-9.822% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -9.822% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Aktien är sedan 2018-09-14 klassificerad i en medel riskzon.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 258%.
Mkt Cap in $bn6.4483Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses AUTOLIV SDB INCO. vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio1.637 Kraftigt reducerad tillväxtförväntan baserat på en baseffekt.
Om förhållandet ligger högre än 1.6, tyder detta på att företaget i regel befinner sig i en baseffekt. I detta fallet är det förväntade PE (Pris-Vinst-Förhållande) en bättre indikation på kommande tillväxt än den procentuella tillväxtvärdet (LT Growth).
LT P/E8.565Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth10.389%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.634Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 31.127% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta120Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 120.
Correlation0.4874%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4874% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk116.28 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 116.28 SEK eller 0.16842%.
VaR värdet beräknas till 116.28 SEK. Risken är därmed 0.16842%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02