Atrium Ljungberg AB

Atrium Ljungberg AB

Tickerkod: 
ATRLJ B
P/E-tal: 
8.4
Direktavkastning: 
3.10%
1 2 1
Agenda : 
2019-02-15
Rapporter Atrium Ljungberg
2019-03-27
Stämmor Atrium Ljungberg
2019-04-12
Rapporter Atrium Ljungberg
2019-07-10
Rapporter Atrium Ljungberg
2019-10-18
Rapporter Atrium Ljungberg

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017PDF icon DELÅRSRAPPORT 2018

Nyheter

Aktie: ATRIUM LJUNGBERG AB
ISIN: SE0000191827
Analysdatum: 2018-11-16
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-09-07.
Interest2/4
Svagt intresse sedan 2018-10-26.
Earnings Rev TrendAnalytiker neutrala men tidigare negativa (sedan 2018-09-07)
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna inte påtagligt reviderat sina aktieprognoser (ändringar mellan +1% and -1% anses neutrala). Den senaste betydelsefulla trenden är dock negativ sedan 2018-09-07 med kursen 161.20.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Marknaden är numera neutral men var tidigare (sedan 2018-10-12) i en negativ fas.
Aktien handlas nära sitt 40-dagars genomsnitt (räckvidd mellan +1.75% och -1.75% ). Innan detta (sedan 2018-10-12), låg aktien i en negativ trend. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 158.114.
4wk Rel Perf4.224%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 4.224% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 159%.
Mkt Cap in $bn2.2985Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses ATRIUM LJUNGBERG AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.8881.312% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 1.312% premie.
LT P/E15.677Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth10.725%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.201Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 50.187% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta66Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 66.
Correlation0.4454%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4454% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk18.69 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 18.69 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 18.69 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2008-07-232008-07-23