Atrium Ljungberg AB

Atrium Ljungberg AB

Tickerkod: 
ATRLJ B
P/E-tal: 
8.5
Direktavkastning: 
3.10%
2 3
Agenda : 
2018-10-19
Rapporter Atrium Ljungberg
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon DELÅRSRAPPORT 2018

Nyheter

Aktie: ATRIUM LJUNGBERG AB
ISIN: SE0000191827
Analysdatum: 2018-09-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-09-07.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-09-07.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-09-07
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-09-07 med kursen 161.20.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2018-04-13
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2018-04-13. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 151.865.
4wk Rel Perf5.742%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 5.742% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 153%.
Mkt Cap in $bn2.3899Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses ATRIUM LJUNGBERG AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.9384.100% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 4.100% jämfört med det normala priset.
LT P/E14.720Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth10.426%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts6Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 6 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.389Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 49.888% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta63Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 63.
Correlation0.3627%Svag korrelation med DJ Stoxx 600
Aktieförändringarna är endast svagt beroende av indexvariationer.
Value at Risk19.52 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 19.52 SEK eller 0.12217%.
VaR värdet beräknas till 19.52 SEK. Risken är därmed 0.12217%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2008-07-232008-07-23