Atrium Ljungberg AB

Atrium Ljungberg AB

Tickerkod: 
ATRLJ B
P/E-tal: 
8.3
Direktavkastning: 
3.20%
1 2 1
Agenda : 
2019-02-15
Rapporter Atrium Ljungberg
2019-03-27
Stämmor Atrium Ljungberg
2019-04-12
Rapporter Atrium Ljungberg
2019-07-10
Rapporter Atrium Ljungberg
2019-10-18
Rapporter Atrium Ljungberg

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017PDF icon DELÅRSRAPPORT 2018

Nyheter

Aktie: ATRIUM LJUNGBERG AB
ISIN: SE0000191827
Analysdatum: 2019-01-15
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-12-07.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-11-20.
Earnings Rev TrendAnalytiker neutrala men tidigare negativa (sedan 2019-01-08)
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna inte påtagligt reviderat sina aktieprognoser (ändringar mellan +1% and -1% anses neutrala). Den senaste betydelsefulla trenden är dock negativ sedan 2019-01-08 med kursen 158.80.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2019-01-08
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2019-01-08. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 151.845.
4wk Rel Perf0.210%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna 0.210% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2018-12-07.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -64.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 151%.
Mkt Cap in $bn2.3466Medium-cap
Med ett börsvärde mellan $2 & $8mrd, anses ATRIUM LJUNGBERG AB vara en mid-cap aktie.
G/PE Ratio0.8268.970% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 8.970% premie.
LT P/E16.055Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth10.051%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts5Svagt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 5 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.210Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 51.530% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta56Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 56.
Correlation0.4275%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4275% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk10.27 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 10.27 SEK eller 0.06516%.
VaR värdet beräknas till 10.27 SEK. Risken är därmed 0.06516%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2008-07-232008-07-23