ASSA ABLOY AB

ASSA ABLOY AB

Tickerkod: 
ASSA B
P/E-tal: 
54.0
Direktavkastning: 
1.80%
10 9 3
Agenda : 
2018-08-22
Börs övrigt Assa Abloy
2018-09-19
Börs övrigt Assa Abloy
2018-10-17
Börs övrigt Assa Abloy
2018-10-19
Rapporter Assa Abloy
2018-11-21
Börs övrigt Assa Abloy
2018-12-19
Börs övrigt Assa Abloy
2019-01-23
Börs övrigt Assa Abloy
2019-02-20
Börs övrigt Assa Abloy
2019-03-20
Börs övrigt Assa Abloy
2019-04-17
Börs övrigt Assa Abloy
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ASSA ABLOY AB
ISIN: SE0007100581
Analysdatum: 2018-08-14
Global Evaluation Något negativ
Aktien anses ligga i en något negativ zon sedan 2018-07-20.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2018-07-20.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-07-20
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-07-20 med kursen 174.05.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Marknaden är numera neutral men var tidigare (sedan 2018-07-06) i en negativ fas.
Aktien handlas nära sitt 40-dagars genomsnitt (räckvidd mellan +1.75% och -1.75% ). Innan detta (sedan 2018-07-06), låg aktien i en negativ trend. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 182.896.
4wk Rel Perf-1.251% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -1.251% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 167%.
Mkt Cap in $bn21.7074Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses ASSA ABLOY AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.8397.231% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 7.231% premie.
LT P/E18.320Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth13.353%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts21Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 21 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.023Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 37.063% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta87Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 87.
Correlation0.4959%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4959% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk24.42 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 24.42 SEK eller 0.13745%.
VaR värdet beräknas till 24.42 SEK. Risken är därmed 0.13745%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02