ASSA ABLOY AB

ASSA ABLOY AB

Tickerkod: 
ASSA B
P/E-tal: 
17.6
Direktavkastning: 
2.70%
10 7 3
Agenda : 
2019-01-23
Börs övrigt Assa Abloy
2019-02-05
Rapporter Assa Abloy
2019-02-20
Börs övrigt Assa Abloy
2019-03-20
Börs övrigt Assa Abloy
2019-04-17
Börs övrigt Assa Abloy
2019-04-25
Rapporter Assa Abloy
2019-04-25
Stämmor Assa Abloy
2019-05-22
Börs övrigt Assa Abloy
2019-06-19
Börs övrigt Assa Abloy
2019-07-17
Rapporter Assa Abloy

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: ASSA ABLOY AB
ISIN: SE0007100581
Analysdatum: 2019-01-15
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-08-17.
Interest1/4
Väldigt svagt intresse sedan 2019-01-11.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2019-01-11
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2019-01-11 med kursen 159.25.
Valuation RatingMåttligt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något undervärderad.
MT Tech Trend Negativ marknad sedan 2018-10-12
Den 40-dagars tekniska trenden är negativ sedan 2018-10-12. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) är 166.020.
4wk Rel Perf-2.210% Under press (jämfört med DJ Stoxx 600)
Den relativt låga prestanda är under de senaste fyra veckorna -2.210% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 202%.
Mkt Cap in $bn19.9272Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses ASSA ABLOY AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.9353.721% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 3.721% jämfört med det normala priset.
LT P/E16.337Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth12.880%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts20Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 20 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.391Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 39.067% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta73Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 73.
Correlation0.4746%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4746% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk21.46 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 21.46 SEK eller 0.13392%.
VaR värdet beräknas till 21.46 SEK. Risken är därmed 0.13392%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02