ASSA ABLOY AB

ASSA ABLOY AB

Tickerkod: 
ASSA B
P/E-tal: 
55.6
Direktavkastning: 
1.80%
10 7 2
Agenda : 
2018-10-17
Börs övrigt Assa Abloy
2018-10-19
Rapporter Assa Abloy
2018-11-14
Kapitalmarknadsdag Assa Abloy
2018-11-21
Börs övrigt Assa Abloy
2018-12-19
Börs övrigt Assa Abloy
2019-01-23
Börs övrigt Assa Abloy
2019-02-20
Börs övrigt Assa Abloy
2019-03-20
Börs övrigt Assa Abloy
2019-04-17
Börs övrigt Assa Abloy
Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter

Aktie: ASSA ABLOY AB
ISIN: SE0007100581
Analysdatum: 2018-09-18
Global Evaluation Neutral
Aktien anses ligga i en neutral zon sedan 2018-08-17.
Interest4/4
Väldigt starkt intresse sedan 2018-09-07.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2018-09-07
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2018-09-07 med kursen 182.45.
Valuation Rating0Rimligt pris
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara rimligt värderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2018-08-17)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2018-08-17), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 185.404.
4wk Rel Perf0.562%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna 0.562% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 167%.
Mkt Cap in $bn22.8256Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses ASSA ABLOY AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.8713.387% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 3.387% premie.
LT P/E18.360Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth13.940%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts21Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 21 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.042Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 37.492% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta76Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 76.
Correlation0.4305%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4305% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk21.95 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 21.95 SEK eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 21.95 SEK. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02