ASSA ABLOY AB

ASSA ABLOY AB

Tickerkod: 
ASSA B
P/E-tal: 
21.8
Direktavkastning: 
2.00%
8 8 4
Agenda : 
2019-04-17
Börs övrigt Assa Abloy
2019-04-25
Rapporter Assa Abloy
2019-04-25
Stämmor Assa Abloy
2019-04-26
Exklusive utdelning Assa Abloy
2019-05-22
Börs övrigt Assa Abloy
2019-06-19
Börs övrigt Assa Abloy
2019-07-17
Rapporter Assa Abloy
2019-07-17
Börs övrigt Assa Abloy
2019-08-21
Börs övrigt Assa Abloy
2019-09-18
Börs övrigt Assa Abloy

Årsredovisning

Årsredovising: 
PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016PDF icon 2017

Nyheter

Aktie: ASSA ABLOY AB
ISIN: SE0007100581
Analysdatum: 2019-03-22
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2019-03-12.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2019-02-01.
Earnings Rev TrendPositiva analysprognoser sedan 2019-02-08
I jämförelse med för sju veckor sedan, har analytikerna ökar deras aktievinstprognoser. Denna positiva trend började 2019-02-08 med kursen 188.50.
Valuation RatingNågot övervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara något övervärderad.
MT Tech Trend Positiv marknadstrend sedan 2019-01-18
Det 40 dagar långa tekniska trendmedelvärdet är positiv sedan 2019-01-18. Den konstaterade tekniska vändpunkten (Tech Reverse - 1.75%) är 182.794.
4wk Rel Perf-0.802%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativa prestanda är under de senaste fyra veckorna -0.802% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityLåg
Aktien är klassificerad i en låg riskzon sedan 2019-03-12.
Bear MarketStarkt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
Aktien tenderar inte att följa vid en genomsnittlig indexsänkning runt -55.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 188%.
Mkt Cap in $bn23.2235Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses ASSA ABLOY AB vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio0.8545.359% premie enligt den förväntade tillväxten
Om förhållandet (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / kursvinst) ligger under 0.9 betyder det att investorer måste betala en premie för den beräknade tillväxtpotentialen: I detta fallet en 5.359% premie.
LT P/E17.245Det beräknade PE värdet för 2021
Det beräknade PE värdet för året 2021.
LT Growth12.546%Förväntad årlig tillväxt till 2021
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2021.
Avg. Nb analysts17Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 17 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield2.185Utdelningen täcks väl av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 37.674% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta75Inte särskilt känslig mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 75.
Correlation0.4317%Måttlig korrelation med DJ Stoxx 600
0.4317% av aktieförändringar förklaras av index variationer.
Value at Risk16.42 SEKPå medellång sikt uppskattas VaR till 16.42 SEK eller 0.08460%.
VaR värdet beräknas till 16.42 SEK. Risken är därmed 0.08460%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02