Addtech AB

Addtech AB

Verksamhet: 
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 000 anställda i ett hundratal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK. Addtechs mål är att generera en långsiktig tillväxt av rörelseresultatet om 15 procent per år samt en uthållig lönsamhet överstigande 45 procent i avkastning på rörelsekapitalet. Addtech skapar aktieägarvärde genom att tillföra kunskap, nätverk och trygghet till dotterbolagen, samt genom att löpande förvärva nischade teknikhandelsbolag inom utvalda marknadssegment.
Adress: 
Box 5112
SE-102 43 STOCKHOLM
Sverige
Hemsida: 
http://www.addtech.com
Större ägare: 
 • Anders Börjesson
 • Tom Hedelius
 • Lannebo Fonder
Lista: 
Mid Cap
Tickerkod: 
ADDT
Ledning: 
 • Johan Sjö - VD
 • Anders Claeson - vVD, Affärsområdeschef
 • Hans Andersén - Affärsområdeschef
 • Johan Dyberg - Affärsområdeschef
 • Niklas Stenberg - Affärsområdeschef
 • Christina Kassberg - Ekonomidirektör
Styrelse: 
 • Anders Börjesson - Styrelseordförande
 • Eva Elmstedt - Styrelseledamot
 • Kenth Eriksson - Styrelseledamot
 • Tom Hedelius - Vice styrelseordförande
 • Ulf Mattsson - Styrelseledamot
 • Malin Nordesjö - Styrelseledamot
 • Johan Sjö - Styrelseledamot
P/E-tal: 
20.6
Direktavkastning: 
2.30%
1 1
Agenda : 
2018-10-25
Rapporter Addtech
Årsredovising: 
PDF icon 2010PDF icon 2011PDF icon 2012PDF icon 2013PDF icon 2014PDF icon 2015PDF icon 2016

Nyheter