ABB Ltd

ABB Ltd

Tickerkod: 
ABB
P/E-tal: 
20.3
Direktavkastning: 
3.30%
10 16
Agenda : 
2018-10-25
Rapporter ABB
Aktie: ABB LTD N
ISIN: CH0012221716
Analysdatum: 2018-08-14
Global Evaluation Något positiv
Aktien anses ligga i en något positiv zon sedan 2018-07-27.
Interest3/4
Starkt intresse sedan 2018-07-27.
Earnings Rev TrendAnalytiker negativa sedan 2018-07-17
Jämfört med för sju veckor sedan, har analytikerna sänkt sina aktievinstprognoser. Denna negativa trend började 2018-07-17 med kursen 21.69.
Valuation RatingKraftigt undervärderad
Baserat på tillväxtpotential samt ytterligare värderingar anses aktien till detta pris vara starkt undervärderad.
MT Tech Trend Neutral marknadstrend men tidigare positiv. (sedan 2018-07-27)
Aktien handlas kring sitt 40-dagars rörelsegenomsnitt (rörelse mellan +1.75% och -1.75% räknas som neutrala). Innan detta (sedan 2018-07-27), handlades aktien lägre än sin genomsnittliga rörelse. Den bekräftade tekniska trendvändpunkten (Tech Reverse + 1.75%) ligger på 22.874.
4wk Rel Perf3.492%Jämfört med DJ Stoxx 600
Den relativt höga prestanda är under de senaste fyra veckorna 3.492% jämfört med DJ Stoxx 600.
SensitivityMedel
Ligger i en medel riskzon sedan ett år tillbaka.
Bear MarketMåttligt defensiv under sjunkande marknadsförhållande.
I genomsnitt tenderar aktien att sjunka tillsammans med index.
Bad NewsMärkbar kurstillbakagång vid specifika påtryckningar.
När aktien utsätts för specfika företagspåtryckningar, är de knappt märkbara påföljderna prissänkningar i genomsnitt av 146%.
Mkt Cap in $bn48.9413Large-cap
Med ett börsvärde av >$8mrd, anses ABB LTD N vara en large-cap aktie.
G/PE Ratio1.18323.945% Billigare i jämförelse med förväntad tillväxt
Vid ett förhållande (förhållandet mellan tillväxtprognos + beräknad utdelning / beräknad kursvinst) högre än 0.9 visar det en reduktion av tillväxtpotentialen i detta fall av 23.945% jämfört med det normala priset.
LT P/E14.156Det beräknade PE värdet för 2020
Det beräknade PE värdet för året 2020.
LT Growth13.187%Förväntad årlig tillväxt till 2020
Den genomsnittliga tillväxtförväntan beräknas idag till 2020.
Avg. Nb analysts19Starkt intresse från analytikerna.
Under de senaste sju veckorna, har i genomsnitt 19 analytiker publicerat sina prognoser över vinst per aktie.
Dividend Yield3.564Utdelning täcks av vinsten.
För de närmsta 12 månaderna beräknas att 50.457% används av den förväntade vinstutdelningen.
Beta141Hög känslighet mot DJ Stoxx 600
Vid en indexförändring av 1%, förändrar sig aktien i genomsnitt 141.
Correlation0.7521%Stark korrelation med DJ Stoxx 600
0.7521% av aktieförändringar förklaras av indexvariationer.
Value at Risk2.69 CHFPå medellång sikt uppskattas VaR till 2.69 CHF eller 0.12010%.
VaR värdet beräknas till 2.69 CHF. Risken är därmed 0.12010%. Detta värde är baserat på den historiska volatiliteten under en medellång period månad (1 med) ett konfidensintervall på 95%.
First Analysis Date2002-01-022002-01-02