Bolagsfakta

Markundersökning i Uppsala kommun (2 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Markundersökning (SNI kod 43130) i Uppsala kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (SNI kod 43). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.