Bolagsfakta

Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnadsändamål på Borgholm (3 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnadsändamål (SNI kod 23701) i Borgholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (SNI kod 23). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.