Bolagsfakta

Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk i Alvesta kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk (SNI kod 77400) i Alvesta kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Uthyrning och leasing (SNI kod 77). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.