Bolagsfakta

Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror i Alingsås (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror (SNI kod 23190) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (SNI kod 23). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.