Bolagsfakta

Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer i Alingsås (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer (SNI kod 46142) i Alingsås kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI kod 46). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.