Bolagsfakta

Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon i Ale kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon (SNI kod 29310) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (SNI kod 29). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.