Bolagsfakta

Tillverkning av betongvaror för byggändamål i Ale kommun (2 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Tillverkning av betongvaror för byggändamål (SNI kod 23610) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (SNI kod 23). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.