Bolagsfakta

Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för prydnadsändamål i Ale kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för prydnadsändamål (SNI kod 23709) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (SNI kod 23). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.