Bolagsfakta

Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet i Ale kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet (SNI kod 66190) i Ale kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring (SNI kod 66). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.