Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

AlbMin Capital AB

Organisationsnummer

559291-5168

Telefon

-

Adress

c/o Ernström Kapital AB
Östra Hamngatan 19
411 10 Göteborg

Antal ansvariga

2 st

Östra Hamngatan 19

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2020-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för AlbMin Capital AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i AlbMin Capital består av

Styrelseledamot

Henrik Forsberg Schoultz (36)

Styrelsesuppleant

Kristina Brandt (52)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för AlbMin Capital AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om AlbMin Capital

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559291-5168
Firmanamn AlbMin Capital AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2021-04-28
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Östra Hamngatan 19
Postadress 411 10 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2020-12-17
Bolaget registrerat 2020-12-17
Firmanamn registrerat 2021-03-01
Bolagsordning 2021-02-01
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-10-20
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning och resultat 2020-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 0,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 0,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2020-12-01 2020-12-31
Bokslutslängd 1
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 5
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 5
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -5
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5
Bokslutsdispositioner 5
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 5
Resultat före skatt 0
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 27 633
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 27 633
Anläggningstillgångar 27 608
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 27 608
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 27 608
Omsättningstillgångar 25
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kassa och bank 25
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 25
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 25
Summa bundet eget kapital 25
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 0
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 27 608
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 27 608
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 27 608
Övriga kortfristiga skulder 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

AlbMin Capital AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om AlbMin Capital

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Östra Hamngatan 19
411 10 Göteborg

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Ernströmgruppen AB Aktiv
Alexander Wennergren Helm (Extern VD)
Aktiv Alexander Wennergren Helm (Extern VD)
Sweden Transport & Logistic Holding Aktiebolag Aktiv
Anders Cervin (Ordförande)
Aktiv Anders Cervin (Ordförande)
Skagerack Ventures AB Aktiv
Fabian Hielte (Ordförande)
Aktiv Fabian Hielte (Ordförande)
Sweden Transport & Logistic Shipping AB Aktiv
Anders Cervin (Ordförande)
Aktiv Anders Cervin (Ordförande)
Gain Trading Asian Livs AB Aktiv
Thanh Truong (Styrelseledamot)
Aktiv Thanh Truong (Styrelseledamot)
IRAQ - LOGISTIC AB Aktiv
Michael Andoni Kreitem (En av Ledamöterna)
Aktiv Michael Andoni Kreitem (En av Ledamöterna)
JärnportenFastighets AB Aktiv
Anna Henriksson (VD)
Aktiv Anna Henriksson (VD)
Malaysia Saté Restaurant AB Aktiv
Yiying Yi (Styrelseledamot)
Aktiv Yiying Yi (Styrelseledamot)
Sverigehuset Hangarvägen 16-18 AB Aktiv
Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Kusinhus AB Aktiv
Fabian Hielte (Ordförande)
Aktiv Fabian Hielte (Ordförande)
Sverigehuset Hangarvägen 4 AB Aktiv
Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Arctos Equity Partner 1 AB Aktiv
Henrik Johansson (VD)
Aktiv Henrik Johansson (VD)
Ernström Technology AB Aktiv
Alexander Wennergren Helm (Ordförande)
Aktiv Alexander Wennergren Helm (Ordförande)
Bergstorget AB Aktiv
Cecilia Hielte Kallenberg (Styrelseledamot)
Aktiv Cecilia Hielte Kallenberg (Styrelseledamot)
RI Intressenter AB Aktiv
Henrik Johansson (Ordförande)
Aktiv Henrik Johansson (Ordförande)
Ruth och Eric AB Aktiv
Cecilia Hielte Kallenberg (Ordförande)
Aktiv Cecilia Hielte Kallenberg (Ordförande)
Ädelhospitalet AB Aktiv
Fabian Hielte (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Hielte (Styrelseledamot)
Järnporten Brogatan 2 AB Aktiv
Anna Henriksson (VD)
Aktiv Anna Henriksson (VD)
Järnporten Pusterviksgatan AB Likvidation
Likvidation
Järnporten Bostad 2 AB Likvidation
Likvidation
Järnporten Bostad 1 AB Likvidation
Likvidation
AEPDS Intressenter AB Aktiv
Henrik Johansson (Ordförande)
Aktiv Henrik Johansson (Ordförande)
EMM Intressenter AB Aktiv
Henrik Johansson (Ordförande)
Aktiv Henrik Johansson (Ordförande)
Sverigehuset Hangarvägen 2 AB Aktiv
Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Sverigehuset i Lundbypark 4 AB Likvidation
Likvidation
Catella Corporate Finance Göteborg AB Aktiv
Pernilla Hallin (VD)
Aktiv Pernilla Hallin (VD)
EMYDE Holding AB Aktiv
Anders Jacobson (Ordförande)
Aktiv Anders Jacobson (Ordförande)
Sverigehuset i Lundbypark 5 AB Likvidation
Likvidation
STL Group Nordic AB Aktiv
Anders Cervin (Ordförande)
Aktiv Anders Cervin (Ordförande)
Wijken AB Aktiv
Fabian Hielte (Styrelseledamot)
Aktiv Fabian Hielte (Styrelseledamot)
Sverigehuset Älmhult 1 AB Aktiv
Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
AlbMin Förvaltning AB Ej aktiv
Henrik Forsberg Schoultz (Styrelseledamot)
Ej aktiv Henrik Forsberg Schoultz (Styrelseledamot)
Jaktbacken nr 2 AB Aktiv
Anna Henriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Anna Henriksson (Styrelseledamot)
Sverigehuset Solstrålegatan AB Aktiv
Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Nordic LE Intressenter AB Aktiv
Henrik Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Johansson (Styrelseledamot)
Sverigehuset Älmhult 2 AB Aktiv
Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Tvelingen AB Aktiv
Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
ASG 1 AB Aktiv
Ann-Sofi Holmin Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Ann-Sofi Holmin Gustafson (Styrelseledamot)
AlbMin Capital AB Ej aktiv
Henrik Forsberg Schoultz (Styrelseledamot)
Ej aktiv Henrik Forsberg Schoultz (Styrelseledamot)
Hobohm Brothers Capital AB Ej aktiv
Henrik Forsberg Schoultz (Styrelseledamot)
Ej aktiv Henrik Forsberg Schoultz (Styrelseledamot)
Steerlink Partners AB Aktiv
Andreas Thieme (VD)
Aktiv Andreas Thieme (VD)
EGR Theodore AB Aktiv
Alexander Wennergren Helm (Ordförande)
Aktiv Alexander Wennergren Helm (Ordförande)
North Carving nr 3 AB Aktiv
Anna Henriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Anna Henriksson (Styrelseledamot)
Sverigehuset Stigbergshyllan Holding AB Aktiv
Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Sverigehuset Projektutveckling Solstrålegatan AB Aktiv
Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Sverigehuset Projektutveckling i Älmhult AB Aktiv
Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Sverigehuset Stigbergsliden 12 AB Aktiv
Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Sverigehuset Stigbergshyllan 1 AB Aktiv
Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Sverigehuset Stigbergshyllan 2 AB Aktiv
Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Gustafson (Styrelseledamot)
Sverigehuset Projektutveckling Nordtag AB Aktiv
Anna Henriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Anna Henriksson (Styrelseledamot)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress