Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

NP1 Pinnpojken AB

Organisationsnummer

559256-4073

Telefon

-

Adress

c/o NP3 Fastigheter
Box 12
851 02 Sundsvall

Antal ansvariga

6 st

Vad är NP1 Pinnpojken?

NP1 Pinnpojken AB är ett aktiebolag som ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. NP1 Pinnpojken AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 402 KSEK med omsättning 899 KSEK under 2020. Läs mer om NP1 Pinnpojken

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för NP1 Pinnpojken AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern firmatecknare

Håkan Vallin (59)

Markus Häggberg (49)

Anna Wirtén (45)

Mikael Lindberg (40)

Styrelsen i NP1 Pinnpojken består av

Styrelseledamot

Andreas Wahlén (41)

Styrelsesuppleant

Marie Selin (60)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för NP1 Pinnpojken AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om NP1 Pinnpojken

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559256-4073
Firmanamn NP1 Pinnpojken AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 12
Postadress 851 02 Sundsvall
Säte Sundsvall, Västernorrlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2020-05-18
Bolaget registrerat 2020-05-18
Firmanamn registrerat 2020-06-30
Bolagsordning 2020-06-12
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2020-08-14
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2020-08-14
2021-12-02
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas av
 • suppleanten
 • i förening med en av
 • - externa firmatecknarna
 • Firman tecknas två i förening av
 • - externa firmatecknarna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 66063744
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Sundsvall
Län: Västernorrlands län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 66063744
SNI-kod: 68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 2 767,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 6,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 78,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 713
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2020-05-01 2020-12-31
Bokslutslängd 8
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 899
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 899
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -196
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -186
Personalkostnader 0
Avskrivningar -10
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 703
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 32
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 32
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 671
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 671
Bokslutsdispositioner -160
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -160
Resultat före skatt 511
Skatt 109
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 402
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 8 318
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 8 318
Anläggningstillgångar 2 091
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2 091
Byggnader och mark 2 091
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 6 227
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 5 792
Kundfordringar 7
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 779
Övriga kortfristiga fordringar 6
Summa kassa och bank 435
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 435
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 427
Summa bundet eget kapital 25
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 402
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 402
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 160
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 6
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 7 725
Summa långfristiga skulder 7 500
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 7 500
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 225
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 8
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 217
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar 9 750
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

NP1 Pinnpojken AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om NP1 Pinnpojken

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
899 KSEK
Rörelseresultat
703 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
109 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
109 KSEK

NP1 Pinnpojken AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 402 KSEK med omsättning 899 KSEK under 2020.

NP1 Pinnpojkens vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 78,2 % vilket ger NP1 Pinnpojken placeringen 31 499 i Sverige av totalt 675 946 aktiebolag. Det ger samtidigt NP1 Pinnpojken placeringen 269 av kommunens totalt 5 813 aktiebolag.

Styrelseledamot för NP1 Pinnpojken AB är Andreas Wahlén och Styrelsesuppleant är Marie Selin.

Under de senaste 5 åren har NP1 Pinnpojken betalat in totalt 109 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 229 751 av Sveriges alla 675 946 aktiebolag.

NP1 Pinnpojken AB har organisationsnummer 559256-4073. NP1 Pinnpojken har säte i Sundsvall. Det går bra att ta kontakt med NP1 Pinnpojken AB på adress Box 12, 851 02 Sundsvall.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Sundsvalls kommun.

Registrerat på adressen

Box 12
851 02 Sundsvall

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Härö Fastigheter AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Engros Fastighets AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Stora Tuna Fastighets AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP12 Stadsön AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Daldansen 3 AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Österängen Fastighets AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Beretta Logistikfastigheter AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Hälsingetryck Fastighets AB Fusion
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Fusion Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP9 Fastigheter Motorlagret AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP9 Fastigheter Gräsälgen AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP9 Fastigheter Skellefteå Sture 13 AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP1 Fastigheter Slagan 6 AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP10 Fastigheter Ilanda AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
MittMedia Tryckerifastigheter i Torvalla AB Fusion
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Fusion Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP1 Åkerbusken AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Gross Fastigheter Norrland AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP3 Furulund AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Turisten 1 Borlänge AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Birsta Centrum Aktiebolag Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP8 Fastigheter Sundsvall AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Mossvägen Fastighets AB Fusion
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Fusion Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
JMLT Fastighets Aktiebolag Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Bergsåker 5:18 AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP14 Bussgaragen AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Nordbågen Förvaltning AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Mora Lokaler AB Fusion
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Fusion Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP1 Fastigheter Utmeland AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Densus Invest AB Fusion
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Fusion Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Tingsnäs Industrihus AB Fusion
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Fusion Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Norrtoppen AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Hågesta Fastighets AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Fastighets AB Borlänge Släggan 2 Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
AB Klar-Invest Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP9 Fastigheter Gradsågen AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Sörby Urfjäll 29:1 AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Fastigheten Sundsvall Sköns Prästbord 2:6 AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Övermo Förvaltning AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Logistikfastigheter Borlänge AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Fastighets AB Lärlingsvägen Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Cederlöfs Fastighets AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP11 Fastigheter Luleå AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Fastighets AB Främby 1:56 Ej aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Ej aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Hemsta 12:6 och 12:21 AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP14 Skellefteå Sture 12 AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Företagaren 30 Aktiebolag Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
M-punkten Fastighets AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP13 Fastigheter Umeå AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
NP2 Förvaltning AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Fastighets AB GustaFlottaren Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Myrod Fastigheter AB Aktiv
Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Aktiv Andreas Wahlén (Styrelseledamot)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress