Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Qallity AB

Organisationsnummer

559226-9186

Telefon

011-444 10 27

Adress

Kungsgatan 10
702 11 Örebro

Antal ansvariga

2 st

Vad är Qallity?

Qallity AB är ett aktiebolag som skall sälja konsulttjänster inom telecom samt därmed förenlig verksamhet. Qallity AB har 22 anställda och gjorde ett resultat på 975 KSEK med omsättning 10 445 KSEK under 2021. Läs mer om Qallity

Kungsgatan 10 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2014-2021

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Qallity AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Qallity består av

Styrelseledamot

Ibrahim Barsom (41)

Styrelsesuppleant

Ludmila Faraj (27)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Qallity AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Qallity

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559226-9186
Firmanamn Qallity AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kungsgatan 10
Postadress 702 11 Örebro
Säte Örebro, Örebro län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-10-29
Bolaget registrerat 2019-11-15
Firmanamn registrerat 2019-11-15
Bolagsordning 2019-10-29
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-12-13
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-12-13
2022-08-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
82200 - Callcenterverksamhet
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall sälja konsulttjänster inom telecom samt därmed förenlig verksamhet
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 65222242
Besöksadress: Kungsgatan 10
Postnummer: 702 11
Postort: Örebro
Län: Örebro län
Antal anställda: 10-19 anställda
Telefonnummer: 011-444 10 27
Arbetsställenummer: 65222242
SNI-kod: 82200 - Callcenterverksamhet
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2021

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2021 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 204,4 128,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 56,4 38,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 12,3 13,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 1 302 675
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 167 146
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 475 266
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 118,1
Bokslutsperiod 2021 2020
Bokslutsperiod 2021-01-01 2021-12-31 2019-11-01 2020-12-31
Bokslutslängd 12 14
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 10 445 4 788
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 10 048 4 587
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 397 201
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -9 211 -4 180
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror -4 957 -383
Övriga externa kostnader -520 -1 096
Personalkostnader -3 666 -2 636
Avskrivningar -68 -65
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 1 234 610
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 4 30
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 4 30
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 1 230 579
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 230 579
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt 1 229 579
Skatt 254 124
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 975 455
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2021 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 918 1 306
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 918 1 306
Anläggningstillgångar 209 278
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 209 278
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 419 278
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 1 709 1 028
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 54 12
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 54 12
Summa kassa och bank 1 654 1 016
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 1 654 1 016
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 081 505
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 1 031 455
Balanserat resultat 55 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 975 455
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 837 801
Summa långfristiga skulder 1 1
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 1
Summa kortfristiga skulder 836 800
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 836 800
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2021 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 22 18
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - 0
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Qallity AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Qallity

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2021

Antal anställda
22
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
10 445 KSEK (+118,1 % mot föregående år)
Rörelseresultat
1 234 KSEK (+102,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
254 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
378 KSEK

Qallity AB har 22 anställda och gjorde ett resultat på 975 KSEK med omsättning 10 445 KSEK under 2021.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 118,1 %. Qallitys vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 12,3 % vilket ger Qallity placeringen 202 674 i Sverige av totalt 704 098 aktiebolag. Det ger samtidigt Qallity placeringen 2 742 av kommunens totalt 9 265 aktiebolag.

Styrelseledamot för Qallity AB är Ibrahim Barsom och Styrelsesuppleant är Ludmila Faraj.

Under de senaste 5 åren har Qallity betalat in totalt 378 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 121 332 av Sveriges alla 704 098 aktiebolag.

Qallity AB har organisationsnummer 559226-9186. Qallity har säte i Örebro. Det går bra att ta kontakt med Qallity AB på telefonnummer 011-444 10 27.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Örebro kommun.

Registrerat på adressen

Kungsgatan 10
702 11 Örebro
Personer

Det finns 1 person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress: