Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Drakstaden Essvik AB

Organisationsnummer

559200-5598

Telefon

-

Adress

Kyrkogatan 16 B
852 31 Sundsvall

Antal ansvariga

2 st

Vad är Drakstaden Essvik

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Drakstaden Essvik AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 35 KSEK med omsättning 2 523 KSEK under 2019. Läs mer om Drakstaden Essvik

Kyrkogatan 16 B

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2019-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Anders Kinell 25-50%
Marcus Hoope 50-75%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Drakstaden Essvik består av

Styrelseledamot

Marcus Hoope (50)

Styrelsesuppleant

Anders Kinell (52)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Mikael Larsson (60)

Revisor

KPMG AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Drakstaden Essvik AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Drakstaden Essvik

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559200-5598
Firmanamn Drakstaden Essvik AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kyrkogatan 16 B
Postadress 852 31 Sundsvall
Säte Sundsvall, Västernorrlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-03-20
Bolaget registrerat 2019-03-28
Firmanamn registrerat 2019-06-20
Bolagsordning 2019-05-29
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-08-07
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-07-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 61047718
Besöksadress: Kyrkogatan 16 B
Postnummer: 852 31
Postort: Sundsvall
Län: Västernorrlands län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 61047718
SNI-kod: 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2019

Omsättning och resultat 2019-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 90,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 0,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 30,9
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 1 170
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019
Bokslutsperiod 2019-03-01 2019-12-31
Bokslutslängd 10
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 523
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 2 523
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 744
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -1 353
Personalkostnader 0
Avskrivningar -391
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 779
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 666
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 666
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto 112
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner 112
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt 113
Skatt 78
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 35
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 41 980
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 41 980
Anläggningstillgångar 39 758
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 39 758
Byggnader och mark 39 758
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 2 222
Summa varulager 0
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa kortfristiga fordringar 888
Kundfordringar 868
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 20
Summa kassa och bank 1 334
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 1 334
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 85
Summa bundet eget kapital 50
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 35
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 35
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 41 895
Summa långfristiga skulder 39 434
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 25 634
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 13 800
Summa kortfristiga skulder 2 461
Skulder till kreditinstitut, korta 523
Leverantörsskulder 219
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1
Övriga kortfristiga skulder 1 719
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 30 542
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 30 542
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Drakstaden Essvik AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Drakstaden Essvik

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
2 523 KSEK
Rörelseresultat
779 KSEK
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
78 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
78 KSEK

Drakstaden Essvik AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 35 KSEK med omsättning 2 523 KSEK under 2019.

Drakstaden Essviks vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 30,9 % vilket ger Drakstaden Essvik placeringen 103 486 i Sverige av totalt 663 077 aktiebolag. Det ger samtidigt Drakstaden Essvik placeringen 934 av kommunens totalt 5 786 aktiebolag.

Styrelseledamot för Drakstaden Essvik AB är Marcus Hoope och Styrelsesuppleant är Anders Kinell.

Under de senaste 5 åren har Drakstaden Essvik betalat in totalt 78 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 254 798 av Sveriges alla 663 077 aktiebolag.

Drakstaden Essvik AB har organisationsnummer 559200-5598. Drakstaden Essvik har säte i Sundsvall. Det går bra att ta kontakt med Drakstaden Essvik AB på adress Kyrkogatan 16 B, 852 31 Sundsvall.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Sundsvalls kommun.

Registrerat på adressen

Kyrkogatan 16 B
852 31 Sundsvall

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Andave AB Aktiv
Carin Ann-Britt Sandström (Ordförande)
Aktiv Carin Ann-Britt Sandström (Ordförande)
Drakstaden Förvaltning AB Aktiv
Marcus Hoope (VD)
Aktiv Marcus Hoope (VD)
Nordspiran AB Aktiv
Jens Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Jens Eriksson (Styrelseledamot)
Hoope Enterprise AB Aktiv
Marcus Hoope (Styrelseledamot)
Aktiv Marcus Hoope (Styrelseledamot)
Sundsvalls Bostäder AB Aktiv
Patrik Jonsson (Styrelseledamot)
Aktiv Patrik Jonsson (Styrelseledamot)
Gadast AB Aktiv
Tom Richard Gabriel Jonsson (Styrelseledamot)
Aktiv Tom Richard Gabriel Jonsson (Styrelseledamot)
Bispgårdens Bostäder AB Aktiv
Patrik Jonsson (Styrelseledamot)
Aktiv Patrik Jonsson (Styrelseledamot)
Carpenter Consulting i Sverige AB Aktiv
Rikard Öhrbom (Styrelseledamot)
Aktiv Rikard Öhrbom (Styrelseledamot)
Sundsvalls Lokaler AB Aktiv
Patrik Jonsson (Styrelseledamot)
Aktiv Patrik Jonsson (Styrelseledamot)
Sundsvall Proserpina 3 AB Aktiv
Henrik Svedin (Styrelseledamot)
Aktiv Henrik Svedin (Styrelseledamot)
Andave Fastigheter i Sundsvall AB Aktiv
Carin Ann-Britt Sandström (Ordförande)
Aktiv Carin Ann-Britt Sandström (Ordförande)
JOPAJO AB Aktiv
Patrik Jonsson (Styrelseledamot)
Aktiv Patrik Jonsson (Styrelseledamot)
Nordspiran Invest AB Aktiv
Jens Eriksson (VD)
Aktiv Jens Eriksson (VD)
MatRätt Norr AB Aktiv
Rikard Öhrbom (Styrelseledamot)
Aktiv Rikard Öhrbom (Styrelseledamot)
Skatan Holding AB Aktiv
Rikard Öhrbom (Styrelseledamot)
Aktiv Rikard Öhrbom (Styrelseledamot)
FTG Sundsvall AB Aktiv
Marcus Hoope (Ordförande)
Aktiv Marcus Hoope (Ordförande)
Skatan Fastigheter AB Aktiv
Rikard Öhrbom (Styrelseledamot)
Aktiv Rikard Öhrbom (Styrelseledamot)
Maträtt Åre AB Aktiv
Sven Tomas Andreas Kindahl (VD)
Aktiv Sven Tomas Andreas Kindahl (VD)
Maträtt Jämtland AB Aktiv
Rikard Öhrbom (Styrelseledamot)
Aktiv Rikard Öhrbom (Styrelseledamot)
IT-Entreprenörerna Sverige Solutions AB Aktiv
Jens Eriksson (VD)
Aktiv Jens Eriksson (VD)
Huvudrätt i Norr AB Aktiv
Rikard Öhrbom (Ordförande)
Aktiv Rikard Öhrbom (Ordförande)
Nekips Sundsvall AB Ej aktiv
Henrik Svedin (Styrelseledamot)
Ej aktiv Henrik Svedin (Styrelseledamot)
GXD Group AB Aktiv
Tom Richard Gabriel Jonsson (Ordförande)
Aktiv Tom Richard Gabriel Jonsson (Ordförande)
Gadast Bygg AB Aktiv
Tom Richard Gabriel Jonsson (Ordförande)
Aktiv Tom Richard Gabriel Jonsson (Ordförande)
Kungsvägen Apartments AB Ej aktiv
Jens Eriksson (Extern VD)
Ej aktiv Jens Eriksson (Extern VD)
Dingersjö 2:16 AB Aktiv
Patrik Jonsson (Ordförande)
Aktiv Patrik Jonsson (Ordförande)
DanDen Restauranger AB Aktiv
Daniel Sandström (VD)
Aktiv Daniel Sandström (VD)
Hedensbyns Företagspark AB Aktiv
Jens Eriksson (VD)
Aktiv Jens Eriksson (VD)
lillhärmsta 1:15 AB Aktiv
Tom Richard Gabriel Jonsson (Styrelseledamot)
Aktiv Tom Richard Gabriel Jonsson (Styrelseledamot)
Drakstaden Essvik AB Aktiv
Marcus Hoope (Styrelseledamot)
Aktiv Marcus Hoope (Styrelseledamot)
Drakstaden Matfors AB Aktiv
Marcus Hoope (Styrelseledamot)
Aktiv Marcus Hoope (Styrelseledamot)
Min Dag Berg & Grus AB Aktiv
Jens Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Jens Eriksson (Styrelseledamot)
Penningen 7 AB Ej aktiv
Henrik Svedin (Styrelseledamot)
Ej aktiv Henrik Svedin (Styrelseledamot)
Nargh Invest AB Aktiv
Jens Eriksson (Styrelseledamot)
Aktiv Jens Eriksson (Styrelseledamot)
ARGH Invest AB Aktiv
Jens Eriksson (Extern VD)
Aktiv Jens Eriksson (Extern VD)
North62 AB Aktiv
Fredrik Eriksson (VD)
Aktiv Fredrik Eriksson (VD)
MH Utveckling och exploatering AB Aktiv
Marcus Hoope (Styrelseledamot)
Aktiv Marcus Hoope (Styrelseledamot)
APA Hudiksvall AB Aktiv
Daniel Sandström (VD)
Aktiv Daniel Sandström (VD)
Hermes Holding AB Aktiv
Tom Richard Gabriel Jonsson (Ordförande)
Aktiv Tom Richard Gabriel Jonsson (Ordförande)
Södermalm 1:73 AB Aktiv
Tom Richard Gabriel Jonsson (Ordförande)
Aktiv Tom Richard Gabriel Jonsson (Ordförande)
ÄLVÅSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
Bostadsrättsföreningen Hedensbyns företagspark Aktiv
Jens Eriksson (Ordförande)
Aktiv Jens Eriksson (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Kungsvägen Apartments Fusion
Jens Eriksson (Ordförande)
Fusion Jens Eriksson (Ordförande)
K Road ekonomisk förening Aktiv
Jens Eriksson (Ordförande)
Aktiv Jens Eriksson (Ordförande)
FOLKPARTIET LIBERALERNA VÄSTERNORRLAND Aktiv
Aktiv
KVINNOGEMENSKAP Aktiv
Aktiv
LIBERALERNA SUNDSVALL Aktiv
Aktiv
CANDEO NORDKONSULTS PERSONALFÖRENING Aktiv
Aktiv
Personer

Det finns 1 person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress: