Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

U-Con Riv & Sanering AB

Organisationsnummer

559197-6732

Adress

Estunavägen 63
761 53 Norrtälje

Antal ansvariga

4 st

Vad är U-Con Riv & Sanering?

U-Con Riv & Sanering AB är ett aktiebolag vars verksamhet ska vara att bedriva rivning, sanering, skadeservice, fastighetsservice och håltagning samt idka därmed förenlig verksamhet. U-Con Riv & Sanering AB har 5 anställda och gjorde ett resultat på -313 KSEK med omsättning 6 621 KSEK under 2020. Läs mer om U-Con Riv & Sanering

Estunavägen 63 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Jonatan Sjöberg 25-50%
Pierre Lundblad 25-50%
Örjan Lindström 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i U-Con Riv & Sanering AB

Tommy Rundström (40)

Styrelsen i U-Con Riv & Sanering består av

Ordförande

Pierre Lundblad (54)

Styrelseledamot

Pierre Lundblad (54)

Örjan Lindström (54)

Jonatan Sjöberg (49)

Tommy Rundström (40)

Revisor för bolaget

Revisor

Kenneth Elton (53)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för U-Con Riv & Sanering AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

U-Con Riv & Sanering AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om U-Con Riv & Sanering

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559197-6732
Firmanamn U-Con Riv & Sanering AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Estunavägen 63
Postadress 761 53 Norrtälje
Säte Norrtälje, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2019-02-28
Bolaget registrerat 2019-03-06
Firmanamn registrerat 2019-03-06
Bolagsordning 2019-02-28
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-03-21
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-03-21
2022-01-22
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
43110 - Rivning av hus och byggnader
39000 - Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
81221 - Rengöring av byggnader
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva rivning, sanering, skadeservice, fastighetsservice och håltagning samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60594041
Besöksadress: Estunavägen 63
Postnummer: 761 53
Postort: Norrtälje
Län: Stockholms län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer: 073-091 73 92
Arbetsställenummer: 60594041
SNI-kod: 43110 - Rivning av hus och byggnader
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2020-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 87,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 5,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -3,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -129
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 573
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 324
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2020
Bokslutsperiod 2019-03-01 2020-08-31
Bokslutslängd 18
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 6 621
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 6 621
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -4 265
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader -1 312
Personalkostnader -2 867
Avskrivningar -86
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -215
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 98
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 98
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -313
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -313
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt -313
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -313
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 753
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 753
Anläggningstillgångar 279
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 279
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 279
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 1 475
Summa varulager 30
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 30
Summa kortfristiga fordringar 967
Kundfordringar 590
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 14
Övriga kortfristiga fordringar 363
Summa kassa och bank 478
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 478
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 102
Summa bundet eget kapital 100
Aktiekapital 100
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital 2
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 315
Årets resultat -313
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 651
Summa långfristiga skulder 0
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 1 651
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 406
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 956
Övriga kortfristiga skulder 289
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 5
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 315
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 315
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

U-Con Riv & Sanering AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om U-Con Riv & Sanering

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
5
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (4), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
6 621 KSEK
Rörelseresultat
-215 KSEK
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt det senaste året
0 KSEK

U-Con Riv & Sanering AB har 5 anställda och gjorde ett resultat på -313 KSEK med omsättning 6 621 KSEK under 2020.

U-Con Riv & Sanerings vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -3,2 % vilket ger U-Con Riv & Sanering placeringen 334 205 i Sverige av totalt 685 025 aktiebolag. Det ger samtidigt U-Con Riv & Sanering placeringen 2 125 av kommunens totalt 3 944 aktiebolag.

VD för U-Con Riv & Sanering AB är Tommy Rundström och styrelseordförande är Pierre Lundblad.

Under de senaste 5 åren har U-Con Riv & Sanering betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 433 713 av Sveriges alla 685 025 aktiebolag.

U-Con Riv & Sanering AB har organisationsnummer 559197-6732. U-Con Riv & Sanering har säte i Norrtälje. Det går bra att ta kontakt med U-Con Riv & Sanering AB på telefonnummer 073-091 73 92.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Norrtälje kommun.