Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Dr Jb Hälsa AB

Organisationsnummer

559173-4883

Adress

Källgatan 14
722 11 Västerås

Antal ansvariga

2 st

Vad är Dr Jb Hälsa

Naprapatiska behandlingar. Dr Jb Hälsa AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 43 KSEK med omsättning 1 349 KSEK under 2020. Läs mer om Dr Jb Hälsa

Källgatan 14

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2019-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Daniel Ringh 25-50%
Jeanet Olivestrand 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Dr Jb Hälsa AB

Jeanet Olivestrand (36)

Vice VD

Daniel Ringh (34)

Styrelsen i Dr Jb Hälsa består av

Styrelseledamot

Jeanet Olivestrand (36)

Styrelsesuppleant

Daniel Ringh (34)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Dr Jb Hälsa AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Dr Jb Hälsa

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559173-4883
Firmanamn Dr Jb Hälsa AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Källgatan 14
Postadress 722 11 Västerås
Säte Västerås, Västmanlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-07-19
Bolaget registrerat 2018-10-01
Firmanamn registrerat 2018-10-01
Bolagsordning 2018-07-19
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2018-11-29
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-11-29
2021-10-16
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
86905 - Fysioterapeutisk verksamhet o.d.
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Naprapatiska behandlingar.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60213659
Besöksadress: Källgatan 14
Postnummer: 722 11
Postort: Västerås
Län: Västmanlands län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer: 073-716 87 91
Arbetsställenummer: 60213659
SNI-kod: 86905 - Fysioterapeutisk verksamhet o.d.
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2019-2020

Omsättning och resultat 2019-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 139,1 191,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 21,7 29,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 5,3 13,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 130 288
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 482 452
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 674 739
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -8,7
Bokslutsperiod 2020 2019
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2018-10-01 2019-12-31
Bokslutslängd 12 15
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 349 1 478
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 332 1 478
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 17 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 271 -1 244
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader -247 -270
Personalkostnader -964 -904
Avskrivningar -60 -70
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 70 218
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 14 25
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 14 25
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 56 193
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 56 193
Bokslutsdispositioner 0 -51
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -51
Resultat före skatt 56 143
Skatt 13 34
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 43 109
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 654 675
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 654 675
Anläggningstillgångar 170 230
Immateriella anläggningstillgångar 135 183
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 135 183
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 35 47
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 35 47
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 484 445
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 52 113
Kundfordringar 23 106
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 29 7
Summa kassa och bank 432 332
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 432 332
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 102 159
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 52 109
Balanserat resultat 9 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 43 109
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 51 51
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 501 465
Summa långfristiga skulder 153 233
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 153 233
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 348 232
Skulder till kreditinstitut, korta 80 80
Leverantörsskulder 9 4
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 260 148
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 2
Företagsinteckningar 400 400
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 400
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - 0
Utdelning 0 100

Årsredovisning

Dr Jb Hälsa AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Dr Jb Hälsa

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
2
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
1 349 KSEK (-8,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
70 KSEK (-67,9 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
13 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
47 KSEK

Dr Jb Hälsa AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på 43 KSEK med omsättning 1 349 KSEK under 2020.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -8,7 %. Dr Jb Hälsas vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 5,3 % vilket ger Dr Jb Hälsa placeringen 247 226 i Sverige av totalt 670 519 aktiebolag. Det ger samtidigt Dr Jb Hälsa placeringen 3 339 av kommunens totalt 8 684 aktiebolag.

VD för Dr Jb Hälsa AB är Jeanet Olivestrand och Styrelseledamot är Jeanet Olivestrand

Under de senaste 5 åren har Dr Jb Hälsa betalat in totalt 47 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 293 998 av Sveriges alla 670 519 aktiebolag.

Dr Jb Hälsa AB har organisationsnummer 559173-4883. Dr Jb Hälsa har säte i Västerås. Det går bra att ta kontakt med Dr Jb Hälsa AB på telefonnummer 021-41 61 80.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Västerås kommun.

Registrerat på adressen

Källgatan 14
722 11 Västerås

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

MBF-Bygg Aktiebolag Aktiv
Pontus Gunnarsson (Extern VD)
Aktiv Pontus Gunnarsson (Extern VD)
Ursulas Fest & Bröllopskläder Aktiebolag Aktiv
Ursula Werlander (Styrelseledamot)
Aktiv Ursula Werlander (Styrelseledamot)
Mälardalens Bostadsrättsförvaltning MBF AB Aktiv
Pontus Gunnarsson (Extern VD)
Aktiv Pontus Gunnarsson (Extern VD)
MBF Holding AB Aktiv
Pontus Gunnarsson (Extern VD)
Aktiv Pontus Gunnarsson (Extern VD)
MBF Parkerings AB Aktiv
Pontus Gunnarsson (Extern VD)
Aktiv Pontus Gunnarsson (Extern VD)
Dr Jb Hälsa AB Aktiv
Jeanet Olivestrand (VD)
Aktiv Jeanet Olivestrand (VD)
Bostadsrättsföreningen Södermalm Aktiv
Alf Stefan Nilsson (Ordförande)
Aktiv Alf Stefan Nilsson (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Verdandi 4 Aktiv
Johan Danielsson Lundh (Ordförande)
Aktiv Johan Danielsson Lundh (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Taberg nr 7 Aktiv
Jonas Nyström (Ordförande)
Aktiv Jonas Nyström (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Blocket nr 4 Aktiv
Håkan Jakobsson (Ordförande)
Aktiv Håkan Jakobsson (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Bredablick Större Aktiv
Tora Derkert (Ordförande)
Aktiv Tora Derkert (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Norrbotten Aktiv
Jan Garton (Ordförande)
Aktiv Jan Garton (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Vasa nr 9 och 10 Aktiv
Daniel Skoglund (Ordförande)
Aktiv Daniel Skoglund (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Löten i Sundbyberg Aktiv
Mia Hultman (Ordförande)
Aktiv Mia Hultman (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Kapellet Aktiv
Kjell Rosenqvist (Ordförande)
Aktiv Kjell Rosenqvist (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Havrelyckan Aktiv
Rickard Tilliander (Ordförande)
Aktiv Rickard Tilliander (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Bruksraden Aktiv
Leif Rune Stefan Öhman (Ordförande)
Aktiv Leif Rune Stefan Öhman (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Borgmästaren Aktiv
Kjell Pettersson (Ordförande)
Aktiv Kjell Pettersson (Ordförande)
BANDVERKET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RÖNNEN Aktiv
Aktiv
VÄLLINGKLOCKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
RITBESTICKET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
KRONHJORTEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
RÖNNBY BYALAG SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
Bostadsrättsföreningen Kabeln Aktiv
Magnus Lind (Ordförande)
Aktiv Magnus Lind (Ordförande)
Bostadsrättsförening Smörblomman i Västerås Aktiv
Robert Mikael Yng (Ordförande)
Aktiv Robert Mikael Yng (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Abraham Aktiv
Ola Tulestedt (Ordförande)
Aktiv Ola Tulestedt (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 1 Aktiv
Nenad Andjelkov (Ordförande)
Aktiv Nenad Andjelkov (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 2 Aktiv
Leif Jansson (Ordförande)
Aktiv Leif Jansson (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Vildrosen i Västerås Aktiv
Albert Jakobsson (Ordförande)
Aktiv Albert Jakobsson (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Kungsladugården Aktiv
Ulrika Janis (Ordförande)
Aktiv Ulrika Janis (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 5 Aktiv
Ove Werngren (Ordförande)
Aktiv Ove Werngren (Ordförande)
Bostadsrättsförening Henrik i Västerås Aktiv
Sven-Erik Henriksson (Ordförande)
Aktiv Sven-Erik Henriksson (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Vallby Aktiv
Roger Nylund (Ordförande)
Aktiv Roger Nylund (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Katrinelund nr 1 Aktiv
Andreas Weiborn (Ordförande)
Aktiv Andreas Weiborn (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 6 Aktiv
Per Ekström (Ordförande)
Aktiv Per Ekström (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Vasastaden nr 8 Aktiv
Caroline Österberg (Ordförande)
Aktiv Caroline Österberg (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Eldaren i Tillberga Aktiv
Linda Cederlöf (Ordförande)
Aktiv Linda Cederlöf (Ordförande)
BÄCKBY BYALAG SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
TALLKOTTEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
RÅBY BYALAG SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
TAPTOT SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
SKOGSTROLLET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
ARMÉN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
VÄSTHAGA-PARKERING SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Aktiv
Aktiv
Bostadsrättsföreningen Bokaren Aktiv
Lars Ove Liljeberg (Ordförande)
Aktiv Lars Ove Liljeberg (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Lundbyn Aktiv
Ernesto Katzenstein Berro (Ordförande)
Aktiv Ernesto Katzenstein Berro (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Senioren Aktiv
Per Ulf Fornander (Ordförande)
Aktiv Per Ulf Fornander (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Viksäng nr 3 Aktiv
Pontus Gunnarsson (Ordförande)
Aktiv Pontus Gunnarsson (Ordförande)
Bostadsrättsföreningen Lilla Tallbacka Aktiv
Hans Lidholm (Ordförande)
Aktiv Hans Lidholm (Ordförande)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress