Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Borgafast AB

Organisationsnummer

559170-2591

Telefon

-

Adress

Box 10
534 21 Vara

Antal ansvariga

2 st

Vad är Borgafast?

Borgafast AB är ett aktiebolag som ska äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet. Borgafast AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 28 KSEK med omsättning 2 776 KSEK under 2019. Läs mer om Borgafast

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2018-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Borgafast består av

Styrelseledamot

Bengt Josef Svante Andersson (53)

Styrelsesuppleant

Anna Maria Elisabet Ellhage (48)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Mattias Bygghammar (34)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Borgafast AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Borgafast AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Borgafast

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559170-2591
Firmanamn Borgafast AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 10
Postadress 534 21 Vara
Säte Vara, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-09-05
Bolaget registrerat 2018-09-05
Firmanamn registrerat 2018-10-04
Bolagsordning 2018-09-21
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2019-01-31
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2019-01-31
2020-12-01
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 60393188
Besöksadress:
Postnummer:
Postort: Vara
Län: Västra Götalands län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 60393188
SNI-kod: 68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2018-2019

Omsättning och resultat 2018-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 38,5 35,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 61,5 60,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 40,6 76,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 1 987 256
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 877,5
Bokslutsperiod 2019 2018
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-09-01 2018-12-31
Bokslutslängd 12 4
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 776 284
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 2 776 284
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 649 -50
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader -789 -28
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar -860 -22
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 1 127 234
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 134 17
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 134 17
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto 992 217
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 992 217
Bokslutsdispositioner -950 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -950 0
Resultat före skatt 42 217
Skatt 14 49
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 28 168
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 28 958 29 847
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 28 958 29 847
Anläggningstillgångar 28 140 29 000
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 28 140 29 000
Byggnader och mark 28 140 29 000
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 818 847
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 814 119
Kundfordringar 678 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 106 89
Övriga kortfristiga fordringar 30 30
Summa kassa och bank 4 728
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 4 728
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 17 805 17 926
Summa bundet eget kapital 17 215 17 758
Aktiekapital 100 100
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 17 115 17 658
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 590 168
Balanserat resultat 561 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 28 168
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 4 455 4 583
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 6 699 7 338
Summa långfristiga skulder 4 575 4 964
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 575 4 964
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 2 124 2 374
Skulder till kreditinstitut, korta 389 389
Leverantörsskulder 3 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 432 1 082
Övriga kortfristiga skulder 1 299 903
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 -
Sociala kostnader 0 0
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 10 000 10 000
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 10 000 10 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 150

Årsredovisning

Borgafast AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Borgafast

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
2 776 KSEK (+877,5 % mot föregående år)
Rörelseresultat
1 127 KSEK (+381,6 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
-
Inbetald skatt
14 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
63 KSEK

Borgafast AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 28 KSEK med omsättning 2 776 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 877,5 %. Borgafasts vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 40,6 % vilket ger Borgafast placeringen 74 857 i Sverige av totalt 634 977 aktiebolag. Det ger samtidigt Borgafast placeringen 105 av kommunens totalt 842 aktiebolag.

Styrelseledamot för Borgafast AB är Bengt Josef Svante Andersson och Styrelsesuppleant är Anna Maria Elisabet Ellhage.

Under de senaste 5 åren har Borgafast betalat in totalt 63 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 261 681 av Sveriges alla 634 977 aktiebolag.

Borgafast AB har organisationsnummer 559170-2591. Borgafast har säte i Vara. Det går bra att ta kontakt med Borgafast AB på adress Box 10, 534 21 Vara.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Vara kommun.

Registrerat på adressen

Box 10
534 21 Vara
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress