Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

E4 Checkpoint AB

Organisationsnummer

559157-9031

Telefon

-

Adress

Turbinvägen 10
591 61 Motala

Antal ansvariga

2 st

Vad är E4 Checkpoint?

E4 Checkpoint AB är ett aktiebolag som skall bedriva partihandel inom golv o ceramic, bolaget ska även vårda fordon såsom service och tvätt och därmed förenlig verksamhet. E4 Checkpoint AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -294 KSEK med omsättning 1 669 KSEK under 2019. Läs mer om E4 Checkpoint

Turbinvägen 10

Översikt bokslut 2018-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Daniel Starkengren 50-75%
Erik Spetz 0-25%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i E4 Checkpoint AB

Daniel Starkengren (52)

Styrelsen i E4 Checkpoint består av

Styrelseledamot

Daniel Starkengren (52)

Styrelsesuppleant

Amira Starkengren (44)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Clas Tegidius (54)

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för E4 Checkpoint AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om E4 Checkpoint

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559157-9031
Firmanamn E4 Checkpoint AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Turbinvägen 10
Postadress 591 61 Motala
Säte Motala, Östergötlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2018-04-27
Bolaget registrerat 2018-05-03
Firmanamn registrerat 2020-03-09
Bolagsordning 2020-02-10
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2018-05-17
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-05-17
2021-03-02
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
46731 - Partihandel med virke och andra byggmaterial
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva partihandel inom golv o ceramic, bolaget ska även vårda fordon såsom service och tvätt och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 59576041
Besöksadress: Turbinvägen 10
Postnummer: 591 61
Postort: Motala
Län: Östergötlands län
Antal anställda: 1-4 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 59576041
SNI-kod: 46731 - Partihandel med virke och andra byggmaterial
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2018-2019

Omsättning och resultat 2018-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 82,1 31,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -13,9 3,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -16,6 -50,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -277 -254
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 160,0
Bokslutsperiod 2019 2018
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-05-01 2018-12-31
Bokslutslängd 12 8
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 669 642
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 669 642
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 946 -896
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror -1 829 -620
Övriga externa kostnader -117 -276
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -277 -254
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 17 69
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 17 69
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto -294 -323
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -294 -323
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt -294 -323
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -294 -323
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 557 2 007
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 557 2 007
Anläggningstillgångar 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 1 557 2 007
Summa varulager 100 1 685
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 100 1 685
Summa kortfristiga fordringar 1 323 202
Kundfordringar 45 92
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 277 110
Summa kassa och bank 135 119
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 135 119
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -217 77
Summa bundet eget kapital 400 400
Aktiekapital 400 400
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital -617 -323
Balanserat resultat -323 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -294 -323
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 775 1 930
Summa långfristiga skulder 1 920
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 920
Summa kortfristiga skulder 1 774 1 010
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 21
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 745 0
Övriga kortfristiga skulder 29 989
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 -
Sociala kostnader 0 0
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

E4 Checkpoint AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om E4 Checkpoint

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
1 669 KSEK (+160,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-277 KSEK (-9,1 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
0 KSEK

E4 Checkpoint AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på -294 KSEK med omsättning 1 669 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 160,0 %. E4 Checkpoints vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -16,6 % vilket ger E4 Checkpoint placeringen 355 909 i Sverige av totalt 647 367 aktiebolag. Det ger samtidigt E4 Checkpoint placeringen 1 175 av kommunens totalt 1 855 aktiebolag.

VD för E4 Checkpoint AB är Daniel Starkengren och Styrelseledamot är Daniel Starkengren

Under de senaste 5 åren har E4 Checkpoint betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 413 945 av Sveriges alla 647 367 aktiebolag.

E4 Checkpoint AB har organisationsnummer 559157-9031. E4 Checkpoint har säte i Motala. Det går bra att ta kontakt med E4 Checkpoint AB på adress Turbinvägen 10, 591 61 Motala.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Motala kommun.