Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Carneo Sirtabla AB

Organisationsnummer

559119-1258

Telefon

-

Adress

Box 16376
103 27 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Vad är Carneo Sirtabla?

Carneo Sirtabla AB är ett aktiebolag som ska direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Carneo Sirtabla AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på -3 083 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019. Läs mer om Carneo Sirtabla

Lästmakargatan 22 C

Översikt bokslut 2018-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Arash Talebinejad Tivell 25-50%
Stefan Priwin 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Carneo Sirtabla består av

Ordförande

Åke Malmfors (56)

Styrelseledamot

Åke Malmfors (56)

Mats Andersson (66)

John Blomberg (36)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Helena Kaiser De Carolis (49)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Carneo Sirtabla AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Carneo Sirtabla AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Carneo Sirtabla

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559119-1258
Firmanamn Carneo Sirtabla AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 16376
Postadress 103 27 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2017-02-24
Bolaget registrerat 2017-07-12
Firmanamn registrerat 2020-01-29
Bolagsordning 2019-12-13
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2018-01-25
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2018-03-01
2020-11-24
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 59158774
Besöksadress: Lästmakargatan 22 C
Postnummer: 111 44
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer:
Arbetsställenummer: 59158774
SNI-kod: 70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2018-2019

Omsättning och resultat 2018-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 639,2 367,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 84,4 72,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -38 466,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -3 074 -6 917
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 820 902
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 6
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0
Bokslutsperiod 2019 2018
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2017-07-01 2018-12-31
Bokslutslängd 12 18
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 18
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 18
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -3 056 -6 937
Övriga rörelsekostnader -27 -3
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader -1 406 -4 225
Personalkostnader -1 641 -2 706
Avskrivningar -9 -6
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -3 083 -6 923
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 0 1
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto -3 083 -6 924
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 083 -6 924
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt -3 083 -6 924
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -3 083 -6 924
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 505 4 286
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 505 4 286
Anläggningstillgångar 0 27
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 27
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 27
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 505 4 260
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 65 164
Kundfordringar 0 18
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 59 2
Övriga kortfristiga fordringar 7 144
Summa kassa och bank 440 4 096
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 440 4 096
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 426 3 126
Summa bundet eget kapital 80 10 050
Aktiekapital 80 50
Överkursfond 0 9 970
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 30
Summa fritt eget kapital 346 -6 924
Balanserat resultat 3 430 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -3 083 -6 924
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 79 1 160
Summa långfristiga skulder 0 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 79 1 160
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 6 366
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 33 33
Övriga kortfristiga skulder 40 761
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 3
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Carneo Sirtabla AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Carneo Sirtabla

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
2
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
0 KSEK (-100,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-3 083 KSEK (+55,5 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 2 åren
0 KSEK

Carneo Sirtabla AB har 2 anställda och gjorde ett resultat på -3 083 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -100,0 %.

Ordförande för Carneo Sirtabla AB är Åke Malmfors och Styrelseledamot är Mats Andersson.

Under de senaste 5 åren har Carneo Sirtabla betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 472 092 av Sveriges alla 633 507 aktiebolag.

Carneo Sirtabla AB har organisationsnummer 559119-1258. Carneo Sirtabla har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Carneo Sirtabla AB på adress Box 16376, 103 27 Stockholm.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Box 16376
103 27 Stockholm
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress