Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Västskånes Fastighets AB

Organisationsnummer

559079-9283

Telefon

-

Adress

Kärråkravägen 15
244 94 Furulund

Antal ansvariga

2 st

Vad är Västskånes Fastighets?

Västskånes Fastighets AB är ett aktiebolag som skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet. Västskånes Fastighets AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 197 KSEK med omsättning 908 KSEK under 2019. Läs mer om Västskånes Fastighets

Kärråkravägen 15

Översikt bokslut 2017-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Jan Inge Andersson 25-50%
Stina Larsson 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Västskånes Fastighets består av

Styrelseledamot

Jan Inge Andersson (54)

Styrelsesuppleant

Stina Larsson (43)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Västskånes Fastighets AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Västskånes Fastighets

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559079-9283
Firmanamn Västskånes Fastighets AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kärråkravägen 15
Postadress 244 94 Furulund
Säte Kävlinge, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2016-09-13
Bolaget registrerat 2016-10-12
Firmanamn registrerat 2016-12-01
Bolagsordning 2016-11-03
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-01-19
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2017-2019

Omsättning och resultat 2017-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 315,3 295,6 128,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 5,6 3,9 2,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 31,8 21,8 32,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 433 425 403
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -0,7 41,5
Bokslutsperiod 2019 2018 2017
Bokslutsperiod 2018-09-01 2019-08-31 2017-09-01 2018-08-31 2016-10-01 2017-08-31
Bokslutslängd 12 12 11
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 908 914 646
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 908 914 646
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -619 -632 -346
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -475 -488 -243
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar -144 -144 -103
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 289 281 300
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 89 82 88
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 89 82 88
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto 200 199 212
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 200 199 212
Bokslutsdispositioner 53 -49 -53
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 53 -49 -53
Resultat före skatt 253 150 159
Skatt 56 33 35
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 197 117 124
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 9 470 9 415 9 542
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 9 470 9 415 9 542
Anläggningstillgångar 8 319 8 407 8 551
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 8 319 8 407 8 551
Byggnader och mark 8 319 8 407 8 551
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 151 1 008 991
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 10 10 0
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 10 0
Summa kassa och bank 1 141 998 991
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 1 141 998 991
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 488 291 174
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 438 241 124
Balanserat resultat 241 124 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 197 117 124
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 49 102 53
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 8 932 9 022 9 315
Summa långfristiga skulder 8 567 8 681 8 544
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 560 5 680 5 320
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 3 007 3 001 3 224
Summa kortfristiga skulder 365 341 771
Skulder till kreditinstitut, korta 120 120 600
Leverantörsskulder 25 116 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 220 105 165
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 6 000 6 000 6 000
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 6 000 6 000 6 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Västskånes Fastighets AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Västskånes Fastighets

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
50,0 % män (1), 50,0 % kvinnor (1)
Omsättning
908 KSEK (-0,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
289 KSEK (+2,8 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
-
Inbetald skatt
56 KSEK
Inbetald skatt de senaste 3 åren
124 KSEK

Västskånes Fastighets AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 197 KSEK med omsättning 908 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -0,7 %. Västskånes Fastighets vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 31,8 % vilket ger Västskånes Fastighets placeringen 94 999 i Sverige av totalt 643 508 aktiebolag. Det ger samtidigt Västskånes Fastighets placeringen 249 av kommunens totalt 1 684 aktiebolag.

Styrelseledamot för Västskånes Fastighets AB är Jan Inge Andersson och Styrelsesuppleant är Stina Larsson.

Under de senaste 5 åren har Västskånes Fastighets betalat in totalt 124 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 208 487 av Sveriges alla 643 508 aktiebolag.

Västskånes Fastighets AB har organisationsnummer 559079-9283. Västskånes Fastighets har säte i Kävlinge. Det går bra att ta kontakt med Västskånes Fastighets AB på adress Kärråkravägen 15, 244 94 Furulund.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Kävlinge kommun.

Registrerat på adressen

Kärråkravägen 15
244 94 Furulund
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress