Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

ThermoSeed Global AB

Organisationsnummer

559071-9810

Telefon

073-022 06 42

Adress

Fågelbacksvägen 3
756 51 Uppsala

Antal ansvariga

3 st

Vad är ThermoSeed Global?

ThermoSeed Global AB är ett aktiebolag som skall utföra mät- och processteknisk utveckling avseende produktion, kvalitetskontroll och förädling inom jordbruks-, skogsbruks- och livsmedelsnäringarna. skall också förvärva,... Läs mer om ThermoSeed Global

Fågelbacksvägen 3

Översikt bokslut 2017-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för ThermoSeed Global AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i ThermoSeed Global AB

Kenneth Alness (63)

Styrelsen i ThermoSeed Global består av

Ordförande

Peter Annas (51)

Styrelseledamot

Peter Annas (51)

Kenneth Alness (63)

Elisabeth Ringdahl (56)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Sanna Finnbäck (36)

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för ThermoSeed Global AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

ThermoSeed Global AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om ThermoSeed Global

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559071-9810
Firmanamn ThermoSeed Global AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Fågelbacksvägen 3
Postadress 756 51 Uppsala
Säte Uppsala, Uppsala län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2016-05-18
Bolaget registrerat 2016-08-04
Firmanamn registrerat 2016-12-15
Bolagsordning 2016-10-05
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2016-12-29
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2016-12-29
2021-01-25
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
74900 - Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall utföra mät- och processteknisk utveckling avseende produktion, kvalitetskontroll och förädling inom jordbruks-, skogsbruks- och livsmedelsnäringarna. Bolaget skall också förvärva, äga, förvalta, utveckla och överlåta patent och andra immateriella rättigheter, exploatera samt upplåta licens- och tillverkningsrättigheter till sådana immateriella rättigheter samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också utföra konsultationer och försäljning av framtagna produkter.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 57826885
Besöksadress: Fågelbacksvägen 3
Postnummer: 756 51
Postort: Uppsala
Län: Uppsala län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 073-022 06 42
Arbetsställenummer: 57826885
SNI-kod: 74900 - Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2017-2019

Omsättning och resultat 2017-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 105,0 62,6 17,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 34,0 26,6 2,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 15,3 -11,0 0,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 1 644 7 204
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 99,7 -39,7
Bokslutsperiod 2019 2018 2017
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2016-08-01 2017-12-31
Bokslutslängd 12 12 17
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 5 680 2 844 4 718
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 5 218 2 844 4 715
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 462 0 3
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -4 854 -3 056 -1 192
Övriga rörelsekostnader -3 -8 -49
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -4 004 -2 830 -1 011
Personalkostnader -5 0 -6
Avskrivningar -845 -226 -175
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 799 -219 29
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 136 93 19
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 41 13
Externa räntekostnader 136 52 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto 663 -313 11
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 663 -313 11
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Resultat före skatt 663 -313 11
Skatt 49 0 3
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 614 -313 8
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 5 325 4 491 2 755
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 5 325 4 491 2 755
Anläggningstillgångar 1 634 2 427 2 284
Immateriella anläggningstillgångar 0 567 198
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 567 198
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 1 634 1 860 2 086
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 1 481 1 687 1 893
Inventarier 153 173 193
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 691 2 064 471
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 3 691 2 064 340
Kundfordringar 3 465 1 398 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 226 666 340
Summa kassa och bank 0 0 131
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 0 0 131
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 809 1 195 58
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 1 759 1 145 8
Balanserat resultat 1 145 8 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 1 450 0
Årets resultat 614 -313 8
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 3 516 3 296 2 697
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 3 516 3 296 2 697
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 102 251 158
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 797 1 845 2 511
Övriga kortfristiga skulder 1 617 1 200 28
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

ThermoSeed Global AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om ThermoSeed Global

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
5 680 KSEK (+99,7 % mot föregående år)
Rörelseresultat
799 KSEK (+464,8 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
49 KSEK
Inbetald skatt de senaste 3 åren
52 KSEK

ThermoSeed Global AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 614 KSEK med omsättning 5 680 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 99,7 %. ThermoSeed Globals vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 15,3 % vilket ger ThermoSeed Global placeringen 155 054 i Sverige av totalt 644 089 aktiebolag. Det ger samtidigt ThermoSeed Global placeringen 3 264 av kommunens totalt 12 626 aktiebolag.

VD för ThermoSeed Global AB är Kenneth Alness och styrelseordförande är Peter Annas.

Under de senaste 5 åren har ThermoSeed Global betalat in totalt 52 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 275 779 av Sveriges alla 644 089 aktiebolag.

ThermoSeed Global AB har organisationsnummer 559071-9810. ThermoSeed Global har säte i Uppsala. Det går bra att ta kontakt med ThermoSeed Global AB på telefonnummer 073-022 06 42.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Uppsala kommun.

Registrerat på adressen

Fågelbacksvägen 3
756 51 Uppsala
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress