Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Arvikabygdens Mejeri AB

Organisationsnummer

559053-0167

Telefon

-

Adress

Hillringbergs gård
670 20 Glava

Antal ansvariga

3 st

 
Konkurs Läs mer

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2009-2016

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Arvikabygdens Mejeri AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Arvikabygdens Mejeri AB

Lars Robert Aronius (73)

Vice VD

Robert Aronius (42)

Styrelsen i Arvikabygdens Mejeri består av

Ordförande

Jörgen Blakstad (57)

Styrelseledamot

Jörgen Blakstad (57)

Lars Robert Aronius (73)

Styrelsesuppleant

Robert Aronius (42)

Revisor för bolaget

Revisor

Thomas Engelbrektsson (66)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Arvikabygdens Mejeri AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Arvikabygdens Mejeri AB ingår ej i någon koncern.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Arvikabygdens Mejeri

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559053-0167
Firmanamn Arvikabygdens Mejeri AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2018-10-25
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Hillringbergs gård
Postadress 670 20 Glava
Säte Arvika, Värmlands län
Uppgifter om registrering De olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2016-02-17
Bolaget registrerat 2016-02-29
Firmanamn registrerat 2016-11-18
Bolagsordning 2016-06-15
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2023-02-03
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mejeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2016-2016

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 56,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 7,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -128,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -1 248
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 205
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 189
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2016
Bokslutsperiod 2016-02-01 2016-12-31
Bokslutslängd 11
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 189
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 182
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 7
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -2 642
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror -1 079
Övriga externa kostnader -1 153
Personalkostnader -205
Avskrivningar -205
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -1 453
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 73
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 73
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Resultat efter finansnetto -1 527
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 527
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Resultat före skatt -1 527
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -1 527
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 7 851
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 7 851
Anläggningstillgångar 6 319
Immateriella anläggningstillgångar 0
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 6 306
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 6 306
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar 13
Andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 13
Omsättningstillgångar 1 532
Summa varulager 280
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 280
Summa kortfristiga fordringar 1 252
Kundfordringar 102
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 150
Summa kassa och bank 0
Summa kortfristiga placeringar 0
Kassa och bank 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 573
Summa bundet eget kapital 900
Aktiekapital 900
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa fritt eget kapital -327
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 200
Årets resultat -1 527
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 7 278
Summa långfristiga skulder 5 055
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 697
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 1 358
Summa kortfristiga skulder 2 223
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 1 322
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 901
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1
Företagsinteckningar 4 100
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 844
Summa säkerheter 4 944
Villkorat aktieägartillskott 1 200
Övriga ansvarsförbindelser 1 000
Summa ansvarsförbindelser 2 200
Beviljad checkräkningskredit 900
Utnyttjad checkräkningskredit 805
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Arvikabygdens Mejeri AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Arvikabygdens Mejeri

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Hillringbergs gård
670 20 Glava

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Arvikabygdens Mejeri AB Konkurs
Lars Robert Aronius (VD)
Konkurs Lars Robert Aronius (VD)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress