Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Skurups Fläsk & Co AB

Organisationsnummer

559018-9980

Telefon

072-371 03 63

Adress

Maskingatan 15
274 30 Skurup

Antal ansvariga

2 st

Konkurs inledd Läs mer

Maskingatan 15 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2010-2017

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Claus Hansen 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Skurups Fläsk & Co består av

Styrelseledamot

Claus Hansen (53)

Styrelsesuppleant

Thomsen, Mogens Peter

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Skurups Fläsk & Co AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Skurups Fläsk & Co

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 559018-9980
Firmanamn Skurups Fläsk & Co AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2019-06-24
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Maskingatan 15
Postadress 274 30 Skurup
Säte Skurup, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2015-03-24
Bolaget registrerat 2015-07-01
Firmanamn registrerat 2016-03-03
Bolagsordning 2016-02-10
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-09-26
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
10130 - Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva livsmedelsframställning, handel med kött och köttvaror, samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2016-2017

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 40,1 64,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -246,7 -200,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -27,7 -49,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -6 289 -9 986
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 526
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 988
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 22,3
Bokslutsperiod 2017 2016
Bokslutsperiod 2017-01-01 2017-12-31 2015-07-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 18
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 26 582 21 734
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 26 582 21 734
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -33 210 -18 841
Övriga rörelsekostnader 0 -28
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror -17 907 0
Övriga externa kostnader -5 785 -7 032
Personalkostnader -9 180 -11 582
Avskrivningar -338 -227
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -6 627 -10 213
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 741 560
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 741 560
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto -7 368 -10 773
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -7 368 -10 773
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt -7 368 -10 773
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -7 368 -10 773
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 7 333 5 353
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 7 333 5 353
Anläggningstillgångar 2 822 1 685
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2 452 1 315
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 1 538 1 148
Inventarier 360 167
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 554 0
Finansiella anläggningstillgångar 370 370
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 370 370
Omsättningstillgångar 4 511 3 668
Summa varulager 1 568 1 516
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 1 568 1 516
Summa kortfristiga fordringar 2 812 1 949
Kundfordringar 2 441 1 815
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 371 134
Summa kassa och bank 130 203
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 130 203
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -18 091 -10 723
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital -18 141 -10 773
Balanserat resultat -10 773 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -7 368 -10 773
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 25 424 16 076
Summa långfristiga skulder 18 079 12 736
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 18 079 12 736
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 7 345 3 340
Skulder till kreditinstitut, korta 0 81
Leverantörsskulder 5 299 1 906
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 046 1 353
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 22
Företagsinteckningar 0 138
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 138
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Skurups Fläsk & Co AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Skurups Fläsk & Co

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Maskingatan 15
274 30 Skurup
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress