Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Soul Skis AB

Organisationsnummer

556973-1408

Telefon

-

Adress

Box 1
451 15 Uddevalla

Antal ansvariga

2 st

Konkurs Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2017

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Kristian Berggren 25-50%
Martin Nowotny 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Soul Skis består av

Styrelseledamot

Martin Nowotny (54)

Styrelsesuppleant

Åsa Nowotny (49)

Revisor för bolaget

Revisor

Björn Börjesson (68)

Revisorssuppleant

Per Norberg (65)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Soul Skis AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Soul Skis

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556973-1408
Firmanamn Soul Skis AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2020-02-06
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 1
Postadress 451 15 Uddevalla
Säte Tanum, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2014-05-05
Bolaget registrerat 2014-05-30
Firmanamn registrerat 2014-07-15
Bolagsordning 2014-06-10
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-05-11
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
32300 - Tillverkning av sportartiklar
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av sportutrustning och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2015-2017

Omsättning och resultat 2015-2017

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 35,4 22,5 21,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 42,8 15,2 13,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -168,8 -642,4 -2 350,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -1 169 -1 855 -1 399
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 474 473 434
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 358 148 30
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 140,7 386,9
Bokslutsperiod 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2016-07-01 2017-06-30 2015-07-01 2016-06-30 2014-07-01 2015-06-30
Bokslutslängd 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 715 297 61
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 697 297 61
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 18 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 577 -2 189 -1 493
Övriga rörelsekostnader -3 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 -89 -18
Övriga externa kostnader -593 -1 117 -574
Personalkostnader -947 -946 -867
Avskrivningar -37 -37 -34
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -1 206 -1 892 -1 433
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 1 15 1
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 1 15 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 207 -1 908 -1 434
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 207 -1 908 -1 434
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Resultat före skatt -1 207 -1 908 -1 434
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -1 207 -1 908 -1 434
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 139 718 851
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 139 718 851
Anläggningstillgångar 78 116 153
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 78 116 153
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 78 116 153
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 060 602 698
Summa varulager 829 465 543
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 829 465 543
Summa kortfristiga fordringar 156 80 7
Kundfordringar 46 2 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 110 78 7
Summa kassa och bank 75 57 148
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 75 57 148
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 487 109 116
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital 437 59 66
Balanserat resultat 59 67 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 585 1 900 1 500
Årets resultat -1 207 -1 908 -1 434
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 652 609 735
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 652 609 735
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 153 60 66
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 450 485 0
Övriga kortfristiga skulder 49 64 669
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 720 720 660
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 226 226 207
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 4 900 3 400 1 500
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 4 900 3 400 1 500
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

Soul Skis AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Soul Skis

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 1
451 15 Uddevalla

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Läkarservice Laneberg AB Likvidation
Likvidation
Ruckmans Bokhandel Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Kvarterskrogen ND 21 AB Konkurs
Pierre Persson (Styrelseledamot)
Konkurs Pierre Persson (Styrelseledamot)
Noco AB Konkurs
Peter Blomdell (VD)
Konkurs Peter Blomdell (VD)
Mats Snickare Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Rick & Bella AB Konkurs
Cecilia Skoglund (Styrelseledamot)
Konkurs Cecilia Skoglund (Styrelseledamot)
Uddevalla Glas & Montage AB Konkurs
Anders Bengtsson (Styrelseledamot)
Konkurs Anders Bengtsson (Styrelseledamot)
Möbelcenter i Uddevalla AB Konkurs
Konkurs
LMU Kart & Repro Aktiebolag Konkurs
Siv Ulla-Britt Qvistgård (Styrelseledamot)
Konkurs Siv Ulla-Britt Qvistgård (Styrelseledamot)
Bohusvind AB Konkurs
Göran Berggren (VD)
Konkurs Göran Berggren (VD)
Infrateknik Fjällbacka AB Konkurs
Konkurs
Janmor Skandinavia AB Konkurs
Konkurs
Lysekils Tandläkarhus Nils L. Johansson AB Konkurs
Konkurs
A&G Sverige AB Konkurs
Konkurs
Copy Skaraborg Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Lindhes Foto i Trollhättan Aktiebolag Konkurs
Mikael Johansson (Styrelseledamot)
Konkurs Mikael Johansson (Styrelseledamot)
ARICO i Lysekil AB Konkurs
Konkurs
Omsorgshuset i Älggården AB Likvidation
Likvidation
Lysekil Bil & Motor Aktiebolag Konkurs
Jörgen Levander (Styrelseledamot)
Konkurs Jörgen Levander (Styrelseledamot)
Röra Röds Konferens & Utveckling på Orust AB Konkurs
Konkurs
Älggårdens Tapetseri och Måleri AB Likvidation
Likvidation
Björkkulla Personservice AB Konkurs
Konkurs
Candy Schack AB Konkurs
Kenneth Myrvold (Ordförande)
Konkurs Kenneth Myrvold (Ordförande)
B. Gustavssons Flak & Fiskcontainer Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Alltjänst Administration i Brålanda AB Konkurs
Konkurs
J.F. Hallmans Bokhandel AB Konkurs
Rose-Marie Bonde (Styrelseledamot)
Konkurs Rose-Marie Bonde (Styrelseledamot)
Rönnängberg AB Konkurs
Jessica Ruckman (Ordförande)
Konkurs Jessica Ruckman (Ordförande)
Nya Konditoriet i Mellerud AB Konkurs
Johan Edvardsson (Styrelseledamot)
Konkurs Johan Edvardsson (Styrelseledamot)
Automotive Service Partners i Trollhättan AB Konkurs
Konkurs
Bohusläns Helhetsskola AB Konkurs
Linda Fallqvist (Styrelseledamot)
Konkurs Linda Fallqvist (Styrelseledamot)
Björns Trailers AB Likvidation
Likvidation
Nordisk Villavård AB Konkurs
Konkurs
Axels konfektyrfabrik AB Konkurs
Konkurs
Tappen i Varekil AB Konkurs
Terese Ekelund Pernervik (Styrelseledamot)
Konkurs Terese Ekelund Pernervik (Styrelseledamot)
Kungshamns Bokhandel AB Konkurs
Konkurs
Lökholmsvägen Fastigheter AB Likvidation
Likvidation
Rose-Marie Förvaltning AB Konkurs
Rose-Marie Bonde (Styrelseledamot)
Konkurs Rose-Marie Bonde (Styrelseledamot)
AlexGastronomi AB Konkurs
Mikael Alexandersson (Ordförande)
Konkurs Mikael Alexandersson (Ordförande)
Sv. Bohlin Bygg och Konsult AB Konkurs
Daniel Gullqvist (Styrelseledamot)
Konkurs Daniel Gullqvist (Styrelseledamot)
TLR Café & Restaurang i Uddevalla AB Konkurs
Thomas Eriksson (Styrelseledamot)
Konkurs Thomas Eriksson (Styrelseledamot)
Tanumshede Kläder AB Konkurs
Ann-Cathrine Friberg (Styrelseledamot)
Konkurs Ann-Cathrine Friberg (Styrelseledamot)
Hunnebostrand Plåtslageri AB Konkurs
Morten Thorsen (Styrelseledamot)
Konkurs Morten Thorsen (Styrelseledamot)
Arbetstjänst i Brålanda AB Konkurs
Konkurs
Brygguddens Musslor o Ostron AB Konkurs
Anneli Nilsson (Ordförande)
Konkurs Anneli Nilsson (Ordförande)
Bäckeröfjordens Livs AB Konkurs
Monica Johansson (VD)
Konkurs Monica Johansson (VD)
Höjdens Gräv AB Konkurs
Konkurs
Bohusglass AB Konkurs
Maria Lind Granat (Styrelseledamot)
Konkurs Maria Lind Granat (Styrelseledamot)
Nya Bellis Gardencenter i Åmål AB Konkurs
Niklas Blom (Styrelseledamot)
Konkurs Niklas Blom (Styrelseledamot)
Mjölner Transport AB Konkurs
Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Konkurs Fredrik Andersson (Styrelseledamot)
Alkitron Engineering AB Konkurs
Fredrik Jirholm (VD)
Konkurs Fredrik Jirholm (VD)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress