Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Solens Bakgård AB

Organisationsnummer

556942-5530

Telefon

-

Adress

c/o Nordström Advokater
Box 1022
751 40 Uppsala

Antal ansvariga

1 st

Konkurs Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2008-2015

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Solens Bakgård AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Solens Bakgård består av

Likvidator

Sara Lööf (43)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Solens Bakgård AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Solens Bakgård

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556942-5530
Firmanamn Solens Bakgård AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2021-02-03
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 1022
Postadress 751 40 Uppsala
Säte Uppsala, Uppsala län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2013-09-04
Bolaget registrerat 2013-09-16
Firmanamn registrerat 2013-09-16
Bolagsordning 2013-09-04
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-09-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
87302 - Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktionshinder
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva vård- och omsorgsarbete företrädesvis mot målgruppen ensamkommande flyktingar mm mellan 13-21 år samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2014-2015

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 471,4 683,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 78,8 85,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -8 -15
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2015 2014
Bokslutsperiod 2014-09-01 2015-08-31 2013-09-01 2014-08-31
Bokslutslängd 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -8 -15
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader -8 -15
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -8 -15
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto -9 -15
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -9 -15
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt -9 -15
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -9 -15
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 33 41
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 33 41
Anläggningstillgångar 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 33 41
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 41
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 41
Summa kassa och bank 33 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 33 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 26 35
Summa bundet eget kapital 50 50
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital -24 -15
Balanserat resultat -15 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -9 -15
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 7 6
Summa långfristiga skulder 0 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 7 6
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 7 6
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

Solens Bakgård AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Solens Bakgård

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 1022
751 40 Uppsala

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Garpebring Tandläkarpraktik Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Bil & MC däck Uppsala AB Konkurs
Konkurs
Svartbäcks Byggvaror Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Nordström Advokater Aktiebolag Aktiv
Oskar Nordström (Ordförande)
Aktiv Oskar Nordström (Ordförande)
Snesslinge Lantbruks AB Likvidation
Likvidation
Vitaki AB Likvidation
Likvidation
TBJ Consult Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Enköpings Byggnadsservice Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Mälardalens Får & Kor AB Konkurs
Konkurs
Freand Entreprenad AB Konkurs
Konkurs
Owe Almqvists Bygg o Ställnings Montage Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Business Enterpriser Sverige Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Rubbestad Produktion AB Konkurs
Konkurs
Oberoende Finansiella Rådgivare i Uppsala AB Konkurs
Konkurs
Bålsta El & Maskinservice Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Siv-Anette Familjedaghem AB Konkurs
Konkurs
Bioimics AB Likvidation
Likvidation
Åke Engström Åkeri AB Konkurs
Konkurs
Uppländsk Trädfällning Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Velorum AB Likvidation
Likvidation
Stefan Sandberg AB Konkurs
Konkurs
Scandinavian GtS AB Konkurs
Konkurs
Östervåla Gästhus AB Likvidation
Likvidation
TMworkerServices AB Konkurs
Konkurs
Green Cycle Associates AB Likvidation
Likvidation
property trackers Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Valja-Mi AB Konkurs
Konkurs
Sportrestaurangen i Uppsala AB Konkurs
Konkurs
Majotunes AB Konkurs
Konkurs
Sock Center i Enköping AB Konkurs
Konkurs
Sjödin & Partners AB Likvidation
Likvidation
CarbRes AB Konkurs
Konkurs
4061352 Vaksalagatan AB Konkurs
Konkurs
M.Rosenqvist Bygg AB Konkurs
Konkurs
Nagelvård i Sundbyberg AB Likvidation
Likvidation
Svensk KommunTjänst AB Likvidation
Likvidation
Nordisk Bygg & Byggmaterial AB Konkurs
Konkurs
GO Scandinavia AB Konkurs
Konkurs
Larsson Holding i Enköping AB Likvidation
Likvidation
Svensk KommunService AB Likvidation
Likvidation
Koneo VM AB Likvidation
Likvidation
MKG Webb AB Konkurs
Konkurs
Wibergs Maskin & Transport AB Konkurs
Konkurs
O'kon AB Likvidation
Likvidation
Långhundras allservice AB Konkurs
Konkurs
Crigus AB Konkurs
Konkurs
Grossistettan AB Konkurs
Konkurs
KONFERENS & UTVECKLINGSKONSULTERNA I UPPLANDS BRO AB Konkurs
Konkurs
MYXO AB Konkurs
Konkurs
RLS Consulting AB Konkurs
Konkurs
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress