Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB

Organisationsnummer

556911-0736

Telefon

018-56 29 95

Adress

Fålhagsleden 61
753 23 Uppsala

Antal ansvariga

11 st

Vad är Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommmun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de olika verksamheter som kommunen bedriver, samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i... Läs mer om Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter

Fålhagsleden 61

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556911-0736
Firmanamn Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Fålhagsleden 61
Postadress 753 23 Uppsala
Säte Uppsala, Uppsala län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2012-11-15
Bolaget registrerat 2012-11-20
Firmanamn registrerat 2013-01-16
Bolagsordning 2019-12-10
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2013-01-17
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2013-01-17
2021-04-14
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommmun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de olika verksamheter som kommunen bedriver, samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver, med undantag för skol- och förskoleverksamhet samt fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. Bolaget ska därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Granath, Hans Peder
 • - Gunneson, Per Olof
 • - Tjäder, Thomas Henry
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 52900545
Besöksadress: Fålhagsleden 61
Postnummer: 753 23
Postort: Uppsala
Län: Uppsala län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 018-56 29 95
Arbetsställenummer: 52900545
SNI-kod: 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 21,1 12,1 12,3 38,4 54,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 24,3 34,4 47,2 50,3 49,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -58,4 -52,4 -17,1 2,2 -17,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 289 -388 6 516 4 640 7 086
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 2,2 -32,9 -7,3 12,8
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 26 255 25 679 38 249 41 239 36 559
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 26 255 25 342 33 973 41 239 36 559
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 337 4 276 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -35 304 -34 813 -41 983 -36 599 -38 682
Övriga rörelsekostnader 0 -413 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 -25 964 0
Övriga externa kostnader -25 966 -25 654 -31 733 -10 635 -29 473
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -9 338 -9 159 -10 250 0 -9 209
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -9 049 -9 547 -3 734 4 640 -2 123
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 6 292 3 918 2 829 3 756 4 423
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 2 7 12
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 292 3 918 2 827 3 749 4 411
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -15 341 -13 465 -6 559 898 -6 522
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -15 341 -13 465 -6 559 898 -6 522
Bokslutsdispositioner 63 805 54 461 2 660 -2 457 5 321
Koncernbidrag 63 805 54 633 2 660 -2 457 5 321
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -172 0 0 0
Resultat före skatt 48 463 40 996 -3 899 -1 559 -1 201
Skatt 10 789 8 644 649 172 172
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 37 674 32 352 -4 548 -1 731 -1 373
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 010 673 604 198 371 238 357 446 377 905
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 010 673 604 198 371 238 357 446 377 905
Anläggningstillgångar 986 489 585 291 350 893 326 680 340 041
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 862 596 524 931 343 204 306 678 308 259
Byggnader och mark 275 668 0 0 297 913 229 237
Maskiner 0 0 0 413 0
Inventarier 515 784 1 053 473 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 241 991 54 092 7 879 9 022
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 586 413 282 156 288 059 0 70 000
Finansiella anläggningstillgångar 123 893 60 360 7 689 20 002 31 782
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 123 480 59 676 5 043 2 383 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 413 684 2 646 17 619 31 782
Omsättningstillgångar 24 184 18 907 20 345 30 766 37 864
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 24 184 18 907 20 345 30 766 37 864
Kundfordringar 12 17 18 85 112
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 028 5 237 3 495 14 278 23 126
Övriga kortfristiga fordringar 19 144 13 653 16 832 16 403 14 626
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 245 251 207 577 175 224 179 772 186 031
Summa bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 149 570 10 000
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 139 570 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 235 251 197 577 165 224 30 202 176 031
Balanserat resultat 197 577 165 225 169 772 31 140 177 404
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 793 0
Årets resultat 37 674 32 352 -4 548 -1 731 -1 373
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 172 172 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 17 944 7 637 1 212 1 736 943
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 747 306 388 812 194 802 175 938 190 931
Summa långfristiga skulder 632 457 232 457 30 000 95 780 121 381
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 232 457 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 632 457 0 30 000 95 780 121 381
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 114 849 156 355 164 802 80 158 69 550
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 63 531 31 186 7 732 520 3 322
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 48 147 123 081 155 605 76 600 61 854
Övriga kortfristiga skulder 3 171 2 088 1 465 3 038 4 374
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 2 383 0 2 383 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 2 383 0 2 383 0 0
Beviljad checkräkningskredit - 130 000 130 000 50 000 50 000
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 5 321

Årsredovisning

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
80,0 % män (8), 20,0 % kvinnor (2)
Omsättning
26 255 KSEK (+2,2 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-9 049 KSEK (+5,2 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
10 789 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
20 426 KSEK

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 37 674 KSEK med omsättning 26 255 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 2,2 %. Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheters vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -58,4 % vilket ger Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter placeringen 378 122 i Sverige av totalt 652 717 aktiebolag. Det ger samtidigt Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter placeringen 7 313 av kommunens totalt 12 859 aktiebolag.

Extern VD för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB är Per Gunneson och styrelseordförande är Peder Granath.

Under de senaste 5 åren har Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter betalat in totalt 20 426 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 2 650 av Sveriges alla 652 717 aktiebolag.

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB har organisationsnummer 556911-0736. Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter har säte i Uppsala. Det går bra att ta kontakt med Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB på telefonnummer 018-56 29 95.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Uppsala kommun.