Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Ludosity Learning AB

Organisationsnummer

556905-2227

Telefon

0500-44 55 80

Adress

c/o Advokatbyrån Eriksson & Bengts
Box 172
541 24 Skövde

Antal ansvariga

7 st

Konkurs Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2013-2016

 • 2016

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Ludosity Learning AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern VD

Pontus Askbrink (46)

Styrelsen i Ludosity Learning består av

Ordförande

Ulf Dackemark (54)

Styrelseledamot

Ulf Dackemark (54)

Göran Gustafsson (64)

Christer Larsson (58)

Marie Klingspor (57)

Fredrik Aldenmark (45)

Joel Nyström (39)

Revisor för bolaget

Revisor

Staffan Jansson (55)

Revisorssuppleant

Anders Karlsson (60)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Ludosity Learning AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Ludosity Learning

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556905-2227
Firmanamn Ludosity Learning AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2018-09-10
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 172
Postadress 541 24 Skövde
Säte Skövde, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2012-09-17
Bolaget registrerat 2012-09-28
Firmanamn registrerat 2012-09-28
Bolagsordning 2015-10-26
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-18
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av Serious Games.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2013-2016

Omsättning och resultat 2013-2016

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2016 2015 2014 2013
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 474,0 1 700,5 313,9 107,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 79,1 94,1 68,1 6,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -711,0 11,0 -167,9
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -3 694 -1 180 187 -189
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 301 276 230 112
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 52 281 56
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 1 407,1
Bokslutsperiod 2016 2015 2014 2013
Bokslutsperiod 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 2012-09-01 2013-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 16
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016 2015 2014 2013
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 520 0 1 688 112
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 368 0 38 36
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 152 0 1 650 76
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -4 216 -1 180 -1 501 -300
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -1 204 -628 -119 -75
Personalkostnader -3 010 -552 -1 382 -225
Avskrivningar -2 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -3 696 -1 180 187 -189
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 1 1 4 1
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 1
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 3 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -3 697 -1 181 185 -188
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 697 -1 181 185 -188
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Resultat före skatt -3 697 -1 181 185 -188
Skatt 0 0 1 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -3 697 -1 181 184 -188
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016 2015 2014 2013
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 673 3 231 317 488
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 673 3 231 317 488
Anläggningstillgångar 14 0 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 14 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 14 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 659 3 231 317 488
Summa varulager 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 97 193 29 0
Kundfordringar 8 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 89 193 29 0
Summa kassa och bank 1 562 3 038 288 488
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Kassa och bank 1 562 3 038 288 488
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 323 3 041 216 32
Summa bundet eget kapital 5 020 4 062 56 56
Aktiekapital 89 56 56 56
Överkursfond 4 919 3 973 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 12 33 0 0
Summa fritt eget kapital -3 697 -1 021 160 -24
Balanserat resultat 0 160 -24 164
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -3 697 -1 181 184 -188
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 350 190 101 456
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 350 190 101 456
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 121 75 2 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 229 115 99 456
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2016 2015 2014 2013
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 10 2 6 2
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - -
Räntenetto finansbolag - - - -
Utdelning 0 0 0 0

Årsredovisning

Ludosity Learning AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Ludosity Learning

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 172
541 24 Skövde

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

JÖRGENSENS DÖDSBO, ERNST KROG Ej aktiv
Ej aktiv
JOHANSSONS DÖDSBO, KURT EINAR VALDEMAR Ej aktiv
Ej aktiv
JOHANSSONS DÖDSBO, ÅKE LENNART Aktiv
Aktiv
Svensson i Skövde AB Konkurs
Bo Håkan Arnold Svensson (Styrelseledamot)
Konkurs Bo Håkan Arnold Svensson (Styrelseledamot)
Advokatfirman Christer Malm Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Arccon i Skövde Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Xeon Paintball AB Konkurs
Konkurs
Holmbergs Färg Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Spisbutiken i Tidaholm AB Konkurs
Konkurs
Nike Tech Mariestad Aktiebolag Konkurs
Karl Axel Hilding Adolfsson (Ordförande)
Konkurs Karl Axel Hilding Adolfsson (Ordförande)
K.P Bengtsson Förvaltnings AB Aktiv
Peter Bengtsson (Styrelseledamot)
Aktiv Peter Bengtsson (Styrelseledamot)
Berguven AB Likvidation
Likvidation
P A Export Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Hökensås Målarduk, Ove Andersson Aktiebolag Likvidation
Likvidation
REMAX Översättningsbyrå AB Likvidation
Likvidation
AJJO Produktion AB Likvidation
Likvidation
buddha-fashion AB Konkurs
Konkurs
Ahl's Byggtjänst i Skövde AB Konkurs
Konkurs
Restaurang Hökaren & Fly Bar AB Konkurs
Konkurs
Miljövann Sweden Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Kloster8Gatan i Skara AB Konkurs
Konkurs
4061319 LEKA AB Konkurs
Konkurs
MA Food AB Likvidation
Likvidation
Swedish Rescue Training Centre i Skövde AB Konkurs
Ola Johansson (VD)
Konkurs Ola Johansson (VD)
Håb Vindkraft 9 AB Likvidation
Likvidation
Smartshower Systems Sweden AB Konkurs
Konkurs
Corsentio AB Konkurs
Konkurs
ULAB i Moholm AB Konkurs
Konkurs
Leif-Åkes Golv AB Konkurs
Konkurs
S & S Möbler AB Konkurs
Konkurs
Rekryt Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Gerums Entreprenad i Kättilstorp AB Konkurs
Konkurs
Bowlingrestaurangen i Tibro Aktiebolag Konkurs
Konkurs
AMO Hornborga AB Konkurs
Konkurs
L Å Elektriska AB Likvidation
Likvidation
Getå Fastigheter AB Konkurs
Konkurs
Huseby Gård i Skövde AB Konkurs
Konkurs
Ludosity Learning AB Konkurs
Pontus Askbrink (Extern VD)
Konkurs Pontus Askbrink (Extern VD)
Morgans Kyltransporter AB Konkurs
Konkurs
Lilla Bryggeriet i Tidaholm AB Konkurs
Konkurs
Grottans Företagsservice AB Konkurs
Konkurs
Wyzr AB Likvidation
Likvidation
J&K Björkängen AB Konkurs
Konkurs
PR Renovering AB Likvidation
Likvidation
Isoleringsteknik i Skövde AB Likvidation
Likvidation
GUL & CAN KÖK AB Konkurs
Konkurs
Korda Agency Aktiebolag Konkurs
Konkurs
CS Rådgivning inom IT/Kommunikation AB Konkurs
Konkurs
E-Lean AB Likvidation
Likvidation
Kaldemark Enterprises AB Likvidation
Likvidation
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress