Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Friends Tactics Sweden AB

Organisationsnummer

556888-3820

Telefon

-

Adress

Skeppsbron 34 3tr
111 30 Stockholm

Antal ansvariga

5 st

Skeppsbron 34 3tr

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Friends Tactics Sweden AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern firmatecknare

Billy Mc Cormac (51)

Josefin Strinnholm (39)

Styrelsen i Friends Tactics Sweden består av

Ordförande

Konttinen, Jarkko Keijo

Styrelseledamot

Rosenlew, Beata Charlotta

Konttinen, Jarkko Keijo

Oksanen, Markus Antero

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Thijs Dirkse (41)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Friends Tactics Sweden AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Friends Tactics Sweden

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556888-3820
Firmanamn Friends Tactics Sweden AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2020-11-26
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Skeppsbron 34 3tr
Postadress 111 30 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2012-01-12
Bolaget registrerat 2012-03-21
Firmanamn registrerat 2012-03-21
Bolagsordning 2013-07-09
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-06-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
73111 - Reklambyråverksamhet
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva verksamhet med DR (direktmarknadsföring) sponsringdatabashantering, telefonförsäljning, uthyrning av personal, äga och förvalta fast och lös egendom, ävendom idka konsultverksamhet inom dessa områden samt annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - externa firmatecknarna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 274,6 225,9 210,6 204,8 160,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 64,0 55,8 53,1 53,3 40,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -27,1 -0,4 6,1 8,0 9,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -2 037 64 1 456 2 372 2 389
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 1 157 798 628 690 630
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 605 1 531 1 539 1 889 1 319
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -52,3 -21,9 -23,9 13,0
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 8 025 16 839 21 549 28 334 25 065
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 7 947 16 837 21 546 28 265 25 065
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 78 2 3 69 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -8 007 -12 778 -14 318 -17 410 -22 724
Övriga rörelsekostnader -9 -36 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -2 104 -3 877 -5 396 -6 953 -10 711
Personalkostnader -5 786 -8 777 -8 799 -10 356 -11 965
Avskrivningar -117 -124 -123 -101 -48
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -2 154 -60 1 333 2 271 2 341
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 21 21 8 9 9
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 3 0 0 1
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 20 18 8 9 8
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 173 -75 1 325 2 263 2 334
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 173 -75 1 325 2 263 2 334
Bokslutsdispositioner 2 241 0 -341 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 241 0 -341 0 0
Resultat före skatt 68 -75 984 2 263 2 334
Skatt 10 0 225 514 537
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 58 -75 759 1 749 1 797
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 7 982 9 521 10 139 8 192 6 466
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 7 982 9 521 10 139 8 192 6 466
Anläggningstillgångar 82 187 291 352 291
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 82 187 291 352 291
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 82 187 291 352 291
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 900 9 335 9 848 7 841 6 175
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 7 900 9 335 9 848 6 584 3 606
Kundfordringar 804 1 414 4 774 3 685 3 391
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 906 5 756 4 380 2 722 0
Övriga kortfristiga fordringar 189 2 165 694 177 215
Summa kassa och bank 0 0 0 1 257 2 568
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 1 257 2 568
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 5 105 5 047 5 122 4 363 2 614
Summa bundet eget kapital 60 60 817 817 817
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Överkursfond 0 0 757 757 757
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 5 045 4 987 4 305 3 546 1 797
Balanserat resultat 4 987 5 062 3 546 1 797 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 58 -75 759 1 749 1 797
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 341 341 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 877 4 133 4 676 3 829 3 852
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 2 877 4 133 4 676 3 829 3 852
Skulder till kreditinstitut, korta 542 612 525 0 0
Leverantörsskulder 275 165 328 541 630
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 555 2 156 236 369 0
Övriga kortfristiga skulder 505 1 200 3 587 2 919 3 222
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 5 11 14 15 19
Företagsinteckningar 1 000 1 000 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 500 500 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 1 000 500 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit 542 612 525 0 -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Friends Tactics Sweden AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Friends Tactics Sweden

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Skeppsbron 34 3tr
111 30 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Scholz & Friends Stockholm AB Ej aktiv
Ej aktiv
Friends Tactics Sweden AB Ej aktiv
Ej aktiv
Miltton Agency AB Aktiv
Billy Mc Cormac (Extern VD)
Aktiv Billy Mc Cormac (Extern VD)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress