Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Babblish AB

Organisationsnummer

556879-9935

Telefon

076-162 96 61

Adress

c/o Advokatfirman Lars Hultgren
Solna Torg 19
171 45 Solna

Antal ansvariga

1 st

Konkurs Läs mer

Solna Torg 19 © OpenStreetMap contributors | Consid

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2007-2014

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Lars Hultgren 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Babblish består av

Likvidator

Lars Hultgren (73)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Babblish AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Babblish

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556879-9935
Firmanamn Babblish AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2018-06-15
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Solna Torg 19
Postadress 171 45 Solna
Säte Solna, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2012-01-02
Bolaget registrerat 2012-01-09
Firmanamn registrerat 2012-02-16
Bolagsordning 2012-02-03
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-09-26
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall verka inom reklam, projektledning, produktutveckling, restaurangkonsultation, inköpskonsultation och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2012-2014

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2014 2013 2012
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 55,8 250,0 235,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -79,1 60,0 57,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -34,3 0,0 4,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -153 0 16
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 330 63 235
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 449 158 379
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 184,2 -58,3
Bokslutsperiod 2014 2013 2012
Bokslutsperiod 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2012-01-01 2012-12-31
Bokslutslängd 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2014 2013 2012
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 449 158 379
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 449 158 376
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 3
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -602 -158 -356
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -272 -95 -121
Personalkostnader -330 -63 -235
Avskrivningar 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -153 0 16
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 1 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Resultat efter finansnetto -154 0 16
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -154 0 16
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Resultat före skatt -154 0 16
Skatt 0 5 16
Minoritetsintressen 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -154 -5 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2014 2013 2012
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 139 75 87
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 139 75 87
Anläggningstillgångar 0 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 139 75 87
Summa varulager 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 6 44 35
Kundfordringar 6 21 33
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 23 2
Summa kassa och bank 133 31 52
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 133 31 52
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -110 45 50
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa fritt eget kapital -160 -5 0
Balanserat resultat -6 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -154 -5 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 249 30 37
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 249 30 37
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 249 30 37
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2014 2013 2012
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 242 48 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 76 15 50
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - -
Räntenetto finansbolag - - -
Utdelning 0 0 0

Årsredovisning

Babblish AB:s årsredovisningar

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Babblish

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Solna Torg 19
171 45 Solna

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Bilorado Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Hernmyr Byggnads Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Mojzyltec Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Nordic Niva AB Konkurs
Konkurs
Direct Concept Group Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Las Ramblas AB Konkurs
Konkurs
Nordivia AB Konkurs
Konkurs
Eco-Bauter AB Konkurs
Konkurs
Life Q Research Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Lifestyleworld International AB Konkurs
Konkurs
Målgången Restaurang & Catering AB Konkurs
Konkurs
Bergshamra Sport Center AB Likvidation
Likvidation
FRSH Europe AB Konkurs
Konkurs
Loefstroem, Yolk & White AB Konkurs
Konkurs
Stall Tjernström AB Konkurs
Konkurs
mailmaster sweden AB Likvidation
Likvidation
Solna Montage och Entreprenad Aktiebolag Konkurs
Konkurs
J J Comfort Städ AB Konkurs
Konkurs
SJV Allservice AB Konkurs
Konkurs
Babblish AB Konkurs
Konkurs
SK Wokstugan AB Konkurs
Konkurs
Enforce AB Likvidation
Likvidation
Medelhavskungen AB Konkurs
Konkurs
Kooperativa Utvecklingsbolaget Sverige AB Konkurs
Konkurs
Solnas Allmänna Entreprenad AB Konkurs
Konkurs
Kaito Group AB Konkurs
Konkurs
Kaitoland Group AB Konkurs
Konkurs
Fastighetsaktiebolaget Ladugårdsgärdet 1:53 Likvidation
Likvidation
Graphiare Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Isaksson VVS i Solna AB Konkurs
Konkurs
CEWR Investment AB Konkurs
Konkurs
Pirouzfar & Fahlgren AB Konkurs
Konkurs
NJ trading AB Konkurs
Konkurs
Öst Nori Advokatbyrå AB Aktiv
Linn Maria Öst Norí (Styrelseledamot)
Aktiv Linn Maria Öst Norí (Styrelseledamot)
Sirius Bemanning & Rekrytering AB Aktiv
Othman Jamal Fadhel (Styrelseledamot)
Aktiv Othman Jamal Fadhel (Styrelseledamot)
Saad 4Business AB Aktiv
Samar Saad (VD)
Aktiv Samar Saad (VD)
Mellansvenska BS Teknik AB Aktiv
Mujtaba Ahmadi (Styrelseledamot)
Aktiv Mujtaba Ahmadi (Styrelseledamot)
NeXTstep recruitment Sverige AB Aktiv
Temketu Woldu (Styrelseledamot)
Aktiv Temketu Woldu (Styrelseledamot)
Jobready Stockholm AB Aktiv
Nilesh Timmerbäck (Ordförande)
Aktiv Nilesh Timmerbäck (Ordförande)
Mimer Finanskonsult AB Aktiv
Lasse Danielsson (VD)
Aktiv Lasse Danielsson (VD)
UNIONENS FACKKLUBB WEBHELP Aktiv
Aktiv
RBU - DALARNA Aktiv
Aktiv
CYPRUS DEPUTY MINISTRY OF TOURISM Aktiv
Aktiv
ECOLOGICAL LEGAL ADVISORS I SVERIGE Kommanditbolag Aktiv
Bo Herman Cederholm (Komplementär)
Aktiv Bo Herman Cederholm (Komplementär)
Prixos i Solna Kommanditbolag Konkurs
Konkurs
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress