Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Track One Leasing AB

Organisationsnummer

556874-6712

Telefon

08-763 84 37

Adress

Box 1123
131 26 Nacka Strand

Antal ansvariga

1 st

Konkurs Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2007-2014

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Track One Leasing AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Track One Leasing består av

Styrelsesuppleant

Mona Ehnsiö (79)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Track One Leasing AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Track One Leasing

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556874-6712
Firmanamn Track One Leasing AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2019-04-17
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 1123
Postadress 131 26 Nacka Strand
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2011-11-30
Bolaget registrerat 2011-12-06
Firmanamn registrerat 2012-01-16
Bolagsordning 2011-12-20
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-05-28
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva finansieringsverksamhet, såsom finansiering av tåg och järnvägsvagnar.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Styrelsen ska bestå av 1 styrelseledamot och 1
 • - styrelsesuppleant.
 • - Registrerad kvalificerad revisor saknas.

Detaljerade bokslut 2011-2014

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2014 2013 2012 2011
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 0,0 0,0 6 182,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 99,6 76,2 0,0 100,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 90,4 41,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 1 089 907 18 371 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 2 787,3
Bokslutsperiod 2014 2013 2012 2011
Bokslutsperiod 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2012-01-01 2012-12-31 2011-12-01 2011-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 1
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2014 2013 2012 2011
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 1 089 910 37 748 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 45 088 37 748 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 044 822 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 -2 -2 702 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 -19 377 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 -2 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 -2 702 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0 1 089 907 15 669 0
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 0 -37 386 0 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -78 734 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 7 871 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 33 477 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 985 565 15 669 0
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 985 565 15 669 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Resultat före skatt 0 985 565 15 669 0
Skatt -230 433 234 146 4 121 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 230 433 751 419 11 548 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2014 2013 2012 2011
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 985 615 985 615 1 080 827 50
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 985 615 985 615 1 080 827 50
Anläggningstillgångar 985 615 985 615 6 304 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 6 304 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 6 304 0
Finansiella anläggningstillgångar 985 615 985 615 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 985 615 985 615 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 1 074 524 50
Summa varulager 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 4 013 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 4 013 0
Summa kassa och bank 0 0 1 070 510 50
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 1 070 510 50
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 981 902 751 469 50 50
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 981 852 751 419 0 0
Balanserat resultat 751 419 0 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 -11 548 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 230 433 751 419 11 548 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 3 713 234 146 1 080 777 0
Summa långfristiga skulder 0 0 1 063 398 0
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 1 063 398 0
Summa kortfristiga skulder 3 713 234 146 17 379 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 713 234 146 17 379 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2014 2013 2012 2011
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - -
Räntenetto finansbolag - - - -
Utdelning 0 0 0 0

Årsredovisning

Track One Leasing AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Track One Leasing

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 1123
131 26 Nacka Strand

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

REROC Finance AB Konkurs
Konkurs
Albatross UK Locos Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Albatross UK Train AB Konkurs
Konkurs
Anero Invest AB Konkurs
Konkurs
Track One Leasing AB Konkurs
Konkurs
Walderau Invest AB Konkurs
Konkurs
LAC Capital AB Konkurs
Konkurs
NÄMNDEN FÖR BÅTLIVSUTBILDNING, NFB Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress