Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Vasa Värme Krokek AB

Organisationsnummer

556860-1081

Telefon

020-80 28 00

Adress

Box 3234
103 64 Stockholm

Antal ansvariga

2 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2012-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Vasa Värme Krokek AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Vasa Värme Krokek består av

Styrelseledamot

Anders Pettersson (62)

Styrelsesuppleant

Raitner, Florian Josef

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Johan Wirén (35)

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Vasa Värme Krokek AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Vasa Värme Krokek AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Vasa Värme Krokek

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556860-1081
Firmanamn Vasa Värme Krokek AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2021-04-13
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 3234
Postadress 103 64 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2011-06-01
Bolaget registrerat 2011-07-28
Firmanamn registrerat 2014-09-17
Bolagsordning 2014-09-10
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-01-22
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
35300 - Försörjning av värme och kyla
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, producera, sälja och distribuera fjärrvärme samt annan energi- och elproduktion, bedriva anläggnings- och underhålls- arbeten avseende fjärrvärmeverksamhet och därmed förenlig verk- samhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 135,5 124,5 99,2 69,5 10,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 68,3 70,1 69,5 66,4 3,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 28,7 27,3 15,6 19,0 -13,9
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 957 1 000 671 881 258
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -7,9 1,8 1,3 -26,4 42,7
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2014-09-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 16
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 626 2 852 2 802 2 767 3 760
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 2 626 2 852 2 802 2 767 3 760
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -540 -708 -838 -776 -1 621
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 -41
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -337 -486 -606 -544 -1 314
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -203 -222 -232 -232 -307
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 754 778 439 649 -49
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 0 1 123 478
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 3
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 123 0
Externa räntekostnader 0 0 1 0 475
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 754 778 438 526 -521
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 754 778 438 526 -521
Bokslutsdispositioner -620 -774 -557 -700 500
Koncernbidrag -620 -440 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -334 -557 -700 500
Resultat före skatt 134 4 -118 -174 -21
Skatt 0 0 0 57 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 134 4 -118 -231 -21
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 7 241 6 863 6 547 6 377 5 788
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 7 241 6 863 6 547 6 377 5 788
Anläggningstillgångar 4 534 4 684 4 719 4 892 5 123
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 4 534 4 684 4 719 4 892 5 123
Byggnader och mark 1 625 1 666 1 672 1 754 2 050
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 2 909 3 018 3 047 3 138 3 073
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 707 2 179 1 828 1 486 665
Summa varulager 118 103 152 125 73
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 118 103 152 125 73
Summa kortfristiga fordringar 216 396 469 393 421
Kundfordringar 27 172 148 142 126
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 190 224 321 251 295
Summa kassa och bank 2 373 1 679 1 207 968 171
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 2 373 1 679 1 207 968 171
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 3 597 3 463 3 460 3 578 80
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100 100
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 3 497 3 363 3 360 3 478 -20
Balanserat resultat 3 363 3 359 3 478 -19 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 3 728 0
Årets resultat 134 4 -118 -231 -21
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 1 732 1 732 1 398 842 142
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 911 1 668 1 689 1 957 5 566
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 911 1 668 1 689 1 957 5 566
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 230 164 383 321 269
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 620 440 0 0 2 941
Övriga kortfristiga skulder 1 061 1 064 1 306 1 636 2 356
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Vasa Värme Krokek AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Vasa Värme Krokek

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 3234
103 64 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Vasa Värme Kalix AB Ej aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Ej aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Vasa Värme Voxnadalen AB Ej aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Ej aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Vasa Värme Malmköping AB Ej aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Ej aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Solör Bioenergi Töcksfors AB Ej aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Ej aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Vasa Värme Krokek AB Ej aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Ej aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Solör Bioenergi Holding 3 AB Fusion
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Fusion Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Solör Bioenergi Holding AB Aktiv
Anders Pettersson (Extern VD)
Aktiv Anders Pettersson (Extern VD)
Solör Bioenergi Infrastruktur AB Aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB Fusion
Anders Pettersson (VD)
Fusion Anders Pettersson (VD)
Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB Ej aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Ej aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Vasa Värme Holding AB Aktiv
Anders Pettersson (VD)
Aktiv Anders Pettersson (VD)
Solör Bioenergi Holding 2 AB Aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Solör Bioenergi Europe AB Aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Solör Bioenergi HoldCo Ett AB Aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress