Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Erik Dahlbergsgatan 23 Fastighets AB

Organisationsnummer

556811-7229

Telefon

-

Adress

c/o Sörvik, Adact Revisorer & Konsulter
Odinsgatan 9
411 03 Göteborg

Antal ansvariga

1 st

Odinsgatan 9

Översikt bokslut 2014-2018

 • 2018

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Nina Granath 100%
Per-Georg Nyholm 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Erik Dahlbergsgatan 23 Fastighets består av

Likvidator

Ulf Birger Sörvik (64)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Erik Dahlbergsgatan 23 Fastighets AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Erik Dahlbergsgatan 23 Fastighets

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556811-7229
Firmanamn Erik Dahlbergsgatan 23 Fastighets AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2019-09-20
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Odinsgatan 9
Postadress 411 03 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2010-05-27
Bolaget registrerat 2010-06-16
Firmanamn registrerat 2010-08-16
Bolagsordning 2018-12-05
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-14
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2014-2018

Omsättning och resultat 2014-2018

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 4 744,3 2 617,9 286,9 204,2 81,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 97,9 10,3 14,2 13,4 12,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -40,4 0,8 18,5 13,0 12,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 310 727 967 1 010 976
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -49,9 0,7 0,7 1,3
Bokslutsperiod 2018 2017 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 815 1 628 1 617 1 605 1 585
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 815 1 628 1 617 1 605 1 585
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -723 -1 336 -1 086 -1 031 -1 044
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -505 -900 -650 -595 -608
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -218 -436 -436 -436 -436
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 92 291 531 574 540
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 421 320 232 365 339
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 21 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 421 299 232 365 339
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -329 13 299 209 201
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -329 13 299 209 201
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -329 13 299 209 201
Skatt -3 3 48 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -326 10 251 209 201
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 4 175 42 976 31 110 30 873 30 642
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 4 175 42 976 31 110 30 873 30 642
Anläggningstillgångar 0 29 075 29 512 29 948 30 384
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 29 075 29 512 29 948 30 384
Byggnader och mark 0 29 075 29 512 29 948 30 384
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 175 13 901 1 598 925 258
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 3 974 13 901 1 598 91 4
Kundfordringar 0 0 0 0 4
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 967 13 693 980 65 0
Övriga kortfristiga fordringar 7 208 618 26 0
Summa kassa och bank 201 0 0 834 255
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 201 0 0 834 255
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 4 087 4 413 4 403 4 152 3 942
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50 50
Aktiekapital 50 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 4 037 4 363 4 353 4 102 3 892
Balanserat resultat 4 363 4 353 4 102 3 893 3 691
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -326 10 251 209 201
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 88 38 563 26 707 26 721 26 700
Summa långfristiga skulder 0 38 032 26 150 26 268 26 385
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 31 357 19 475 15 592 15 710
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 6 675 6 675 10 676 10 675
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 88 531 557 453 315
Skulder till kreditinstitut, korta 0 118 118 118 118
Leverantörsskulder 34 23 27 18 47
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 130 130 130 0
Övriga kortfristiga skulder 54 260 282 187 150
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 32 125 20 125 20 125 20 125
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 32 125 20 125 20 125 20 125
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Erik Dahlbergsgatan 23 Fastighets AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Erik Dahlbergsgatan 23 Fastighets

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Odinsgatan 9
411 03 Göteborg

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Westcap Förvaltning Aktiebolag Ej aktiv
Willi Persson (Ordförande)
Ej aktiv Willi Persson (Ordförande)
Andreasson Musik & Data Aktiebolag Aktiv
Bert Andreasson (VD)
Aktiv Bert Andreasson (VD)
Kållereds Rör Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Aktiebolaget Göran Åkare Likvidation
Likvidation
Förvaltnings Aktiebolaget Graniten Likvidation
Likvidation
Elander Invest Aktiebolag Aktiv
Willi Persson (Ordförande)
Aktiv Willi Persson (Ordförande)
Montexa Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Decidor Invest Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Klas Forssell Konsult Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Berglund & Wiberg Aktiebolag Likvidation
Likvidation
KRYPTON Formaktiebolag Likvidation
Likvidation
Hiwets Wawe AB Likvidation
Likvidation
Robert Johnsson Konsult och Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
Decidor Holding AB Likvidation
Likvidation
Business Information Providers i Sverige AB Aktiv
Klas Lawenius (Ordförande)
Aktiv Klas Lawenius (Ordförande)
MOHA Förvaltnings AB Likvidation
Likvidation
Sponsio Norden AB Likvidation
Likvidation
Stjärnåsen AB Likvidation
Likvidation
Ladbrokes AB Likvidation
Likvidation
Aragin AB Likvidation
Likvidation
Kenny Larsson Redovisningskonsult AB Aktiv
Kenny Larsson (Styrelseledamot)
Aktiv Kenny Larsson (Styrelseledamot)
Stora Holm Trading AB Likvidation
Likvidation
Qu-Tech Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Boeing Sweden Holdings AB Aktiv
Aktiv
RTC Invest AB Likvidation
Likvidation
ECM Invest AB Likvidation
Likvidation
Jager Fastighets AB Aktiv
Robert Jarl (VD)
Aktiv Robert Jarl (VD)
Konsulthuset L-E Rådemo AB Likvidation
Likvidation
Jaggen AB Likvidation
Likvidation
Zigra AB Likvidation
Likvidation
Winberg i Björboholm AB Likvidation
Likvidation
Erik Dahlbergsgatan 23 Fastighets AB Likvidation
Likvidation
Landhquist Redovisningsbyrå AB Ej aktiv
Jonas Larsson (Styrelseledamot)
Ej aktiv Jonas Larsson (Styrelseledamot)
FAMEN HOLDING AB Aktiv
Frida Lindahl (Styrelseledamot)
Aktiv Frida Lindahl (Styrelseledamot)
DermaEffect Sweden AB Likvidation
Likvidation
Revolver Digital AB Likvidation
Likvidation
Design Partner Hedlund AB Likvidation
Likvidation
MJM IT-Konsult AB Aktiv
Markus Maunula (VD)
Aktiv Markus Maunula (VD)
Living Teams AB Likvidation
Likvidation
Inspektion 1116 AB Likvidation
Likvidation
Försäkringsarkivet Nordiska AB Likvidation
Likvidation
GrowApp AB Likvidation
Likvidation
Jarl&Jarl AB Aktiv
Robert Jarl (En av Ledamöterna)
Aktiv Robert Jarl (En av Ledamöterna)
Jager Utvecklings AB Aktiv
Robert Jarl (Ordförande)
Aktiv Robert Jarl (Ordförande)
Bengt Albrektson Fastigheter AB Likvidation
Likvidation
Silvera Sweden AB Likvidation
Likvidation
12 Entertainment Aktiebolag Aktiv
Nils Erik Eger-Christensson (Styrelseledamot)
Aktiv Nils Erik Eger-Christensson (Styrelseledamot)
AdactStart 168 AB Aktiv
Jonas Larsson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Larsson (Styrelseledamot)
AdactStart 169 AB Aktiv
Jonas Larsson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Larsson (Styrelseledamot)
AdactStart 175 AB Aktiv
Jonas Larsson (Styrelseledamot)
Aktiv Jonas Larsson (Styrelseledamot)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress