Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Pelican Rouge Coffee Solutions Group AB

Organisationsnummer

556685-5747

Telefon

-

Adress

c/o Hansson & Partners AB
Box 7006
600 07 Norrköping

Antal ansvariga

1 st


Vad är Pelican Rouge Coffee Solutions Group?

Bolaget skall äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Pelican Rouge Coffee Solutions Group

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2011-2018

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Pelican Rouge Coffee Solutions Group AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Pelican Rouge Coffee Solutions Group består av

Likvidator

Örjan Hansson (61)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Robert Söderlund (51)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Pelican Rouge Coffee Solutions Group AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Pelican Rouge Coffee Solutions Group

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556685-5747
Firmanamn Pelican Rouge Coffee Solutions Group AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2019-03-12
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 7006
Postadress 600 07 Norrköping
Säte Norrköping, Östergötlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2005-08-29
Bolaget registrerat 2005-09-12
Firmanamn registrerat 2014-11-12
Bolagsordning 2014-10-27
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-07-02
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2014-2018

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 22 518,5 2 327,9 70,9 114,1 1 983,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 10,1 7,0 -96,1 54,8 19,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -783 656,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -389 -579 -1 271 -2 -2
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0
Bokslutsperiod 2018 2017 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2017-04-01 2018-03-31 2016-04-01 2017-03-31 2015-04-01 2016-03-31 2014-04-01 2015-03-31 2013-04-01 2014-03-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 16 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 16 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -389 -579 -1 287 -2 -3 106
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -389 -579 -1 287 -2 -2
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 -3 104
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -389 -579 -1 271 -2 -3 106
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 1 024 1 024 -118 481 25 633 87 281
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -121 297 0 45 000
Ränteintäkter från koncernföretag 693 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 515 0 4 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 12 2 728 25 527 42 281
Externa räntekostnader 330 497 88 102 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -27 -573 -125 385 -25 627 -387
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -27 -573 -125 385 -25 627 -387
Bokslutsdispositioner 0 0 0 2 523 855
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 2 523 855
Resultat före skatt -27 -573 -125 385 -23 104 468
Skatt -558 0 10 816 0 5 909
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 531 -573 -136 201 -23 104 -5 441
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 18 240 18 693 8 440 205 447 453 830
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 18 240 18 693 8 440 205 447 453 830
Anläggningstillgångar 0 0 0 192 963 192 963
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 192 963 192 963
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 192 963 192 963
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 18 240 18 693 8 440 12 484 260 867
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 18 237 18 693 8 360 12 300 260 661
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 18 237 18 566 8 357 12 300 260 661
Övriga kortfristiga fordringar 0 127 3 0 0
Summa kassa och bank 3 0 80 184 206
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 3 0 80 184 206
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 846 1 315 -8 112 112 645 85 530
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100 100
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 1 746 1 215 -8 212 112 545 85 430
Balanserat resultat 1 215 -8 212 112 545 85 430 10 871
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 10 000 15 444 50 219 80 000
Årets resultat 531 -573 -136 201 -23 104 -5 441
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 2 523
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 16 394 17 378 16 552 92 802 365 777
Summa långfristiga skulder 16 313 16 575 4 643 81 860 352 626
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 16 313 16 575 4 643 81 860 352 626
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 81 803 11 909 10 942 13 151
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 80 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 61 134 10 145 7 126
Övriga kortfristiga skulder 81 662 11 775 797 6 025
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 192 963 192 963
Summa säkerheter 0 0 0 192 963 192 963
Villkorat aktieägartillskott 91 90 900 90 900 90 900 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 91 90 900 90 900 90 900 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Pelican Rouge Coffee Solutions Group AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Pelican Rouge Coffee Solutions Group

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 7006
600 07 Norrköping
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress