Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Scholz & Friends Stockholm AB

Organisationsnummer

556648-1346

Telefon

08-28 80 25

Adress

Skeppsbron 34 3tr
111 30 Stockholm

Antal ansvariga

5 st

Skeppsbron 34 3tr

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Scholz & Friends Stockholm AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern firmatecknare

Billy Mc Cormac (51)

Josefin Strinnholm (39)

Styrelsen i Scholz & Friends Stockholm består av

Ordförande

Konttinen, Jarkko Keijo

Styrelseledamot

Rosenlew, Beata Charlotta

Konttinen, Jarkko Keijo

Oksanen, Markus Antero

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Thijs Dirkse (41)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Scholz & Friends Stockholm AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Scholz & Friends Stockholm

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556648-1346
Firmanamn Scholz & Friends Stockholm AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2020-11-26
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Skeppsbron 34 3tr
Postadress 111 30 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 2003-05-31
Bolaget registrerat 2003-09-03
Firmanamn registrerat 2004-02-16
Bolagsordning 2004-02-20
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-08-04
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
73111 - Reklambyråverksamhet
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva reklambyråverksamhet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - externa firmatecknarna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 148,6 162,3 146,6 156,2 136,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 33,7 38,1 32,2 36,9 27,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -21,7 2,9 4,5 12,5 4,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -3 925 970 812 1 824 786
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 1 646 716 752 545 586
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 3 036 3 003 1 946 1 434 1 899
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -44,9 88,6 22,1 -5,6
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 18 213 33 031 17 517 14 343 15 192
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 18 182 33 031 17 513 14 343 15 192
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 31 0 4 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -22 154 -13 053 -10 139 -8 464 -14 406
Övriga rörelsekostnader -7 -9 -4 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror -9 193 0 0 0 -7 398
Övriga externa kostnader -3 064 -5 156 -3 363 -3 013 -2 322
Personalkostnader -9 874 -7 881 -6 770 -5 451 -4 686
Avskrivningar -23 -16 -6 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -3 948 954 806 1 824 786
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 19 11 14 34 51
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 18 11 14 34 51
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -3 966 943 792 1 790 735
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 966 943 792 1 790 735
Bokslutsdispositioner 4 355 -240 -215 -1 837 0
Koncernbidrag 3 900 0 0 -1 837 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 455 -240 -215 0 0
Resultat före skatt 389 703 577 -47 735
Skatt 102 160 143 0 173
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 287 543 434 -47 562
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 8 503 7 709 6 852 4 343 6 070
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 8 503 7 709 6 852 4 343 6 070
Anläggningstillgångar 129 123 110 63 52
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 129 123 110 63 52
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 129 123 110 63 52
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 8 374 7 586 6 742 4 281 6 018
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 8 374 7 586 6 742 3 701 5 789
Kundfordringar 1 932 4 500 5 271 2 391 1 109
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 298 1 207 208 1 253 4 680
Övriga kortfristiga fordringar 143 1 879 1 263 57 0
Summa kassa och bank 0 0 0 580 230
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 580 230
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 2 867 2 580 2 037 1 602 1 649
Summa bundet eget kapital 143 143 143 143 143
Aktiekapital 143 143 143 143 143
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 2 724 2 437 1 894 1 459 1 506
Balanserat resultat 2 437 1 894 1 460 1 506 944
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 287 543 434 -47 562
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 455 215 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 5 636 4 674 4 600 2 741 4 421
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 5 636 4 674 4 600 2 741 4 421
Skulder till kreditinstitut, korta 62 715 612 0 0
Leverantörsskulder 356 1 572 411 694 1 913
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 555 1 162 2 081 970 0
Övriga kortfristiga skulder 2 662 1 225 1 496 1 077 2 508
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 6 11 9 10 8
Företagsinteckningar 0 1 000 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 1 000 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 62 716 612 0 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Scholz & Friends Stockholm AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Scholz & Friends Stockholm

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Skeppsbron 34 3tr
111 30 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Scholz & Friends Stockholm AB Ej aktiv
Ej aktiv
Friends Tactics Sweden AB Ej aktiv
Ej aktiv
Miltton Agency AB Aktiv
Billy Mc Cormac (Extern VD)
Aktiv Billy Mc Cormac (Extern VD)
Miltton & Friends AB Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress