Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

MIP Technologies AB

Organisationsnummer

556578-4674

Telefon

046-10 26 00

Adress

Box 8
751 03 Uppsala

Antal ansvariga

2 st

Vimpelgatan 5

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för MIP Technologies AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i MIP Technologies AB

Lars Ivar Bäckman (59)

Styrelsen i MIP Technologies består av

Styrelseledamot

Tomas Blomquist (51)

Styrelsesuppleant

Lars Ivar Bäckman (59)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Leonard Daun (57)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för MIP Technologies AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

MIP Technologies AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om MIP Technologies

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556578-4674
Firmanamn MIP Technologies AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Fusion inledd 2021-07-22
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 8
Postadress 751 03 Uppsala
Säte Lund, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1999-10-07
Bolaget registrerat 1999-10-25
Firmanamn registrerat 2000-01-25
Bolagsordning 2008-12-12
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 2000-02-29
Moms Aktiv i momsregistret sedan 2000-02-29
2021-08-02
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
20160 - Basplastframställning
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av kemiskt material bl a selektiva polymerer och utrustning i anslutning härtill, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 38837183
Besöksadress: Vimpelgatan 5
Postnummer: 753 41
Postort: Uppsala
Län: Uppsala län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 046-10 26 00
Arbetsställenummer: 38837183
SNI-kod: 20160 - Basplastframställning
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 4 050,8 10 056,4 553,5 185,7 99,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 97,8 99,2 91,7 80,9 35,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -71,4 -296,6 -86,5 -110,3 -90,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -1 379 -5 791 -3 512 -5 861 -5 360
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 647 899 844 641
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 530 1 275 891 782
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 72,8 -65,4 -4,6 -14,6
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 4 577 2 649 7 650 8 015 9 385
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 4 376 2 555 7 582 7 840 8 524
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 201 94 68 175 861
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -6 950 -10 379 -13 521 -16 514 -16 765
Övriga rörelsekostnader -162 -68 -124 -112 -158
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -5 028 -5 032 -5 052 -5 899 -5 972
Personalkostnader -47 -3 235 -5 394 -7 598 -7 691
Avskrivningar -1 875 -2 112 -3 075 -3 017 -3 102
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -3 254 -7 903 -6 587 -8 878 -8 462
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 137 104 161 40 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 129 75 66 40 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 29 95 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -3 133 -7 857 -6 616 -8 838 -8 462
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 133 -7 857 -6 616 -8 838 -8 462
Bokslutsdispositioner 3 509 36 570 6 617 8 838 8 462
Koncernbidrag 3 509 36 570 6 617 8 838 8 462
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 376 28 712 1 0 0
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 376 28 712 1 0 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 44 881 43 870 16 130 18 272 41 471
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 44 881 43 870 16 130 18 272 41 471
Anläggningstillgångar 3 668 5 543 7 656 10 660 13 627
Immateriella anläggningstillgångar 2 522 3 057 3 816 5 485 7 040
Balanserade utgifter 2 522 3 057 3 634 5 075 6 411
Patent, licenser mm 0 0 182 410 629
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 1 146 2 486 3 840 5 175 6 587
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 1 146 2 486 3 840 5 175 6 587
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 41 212 38 327 8 475 7 612 27 843
Summa varulager 582 1 219 1 053 1 142 1 232
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 582 1 219 1 053 1 142 1 232
Summa kortfristiga fordringar 39 970 35 258 6 070 3 934 25 685
Kundfordringar 1 329 814 1 073 1 010 3 101
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 37 800 33 606 4 626 2 070 21 608
Övriga kortfristiga fordringar 842 838 371 854 976
Summa kassa och bank 660 1 850 1 351 2 535 927
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 660 1 850 1 351 2 535 927
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 43 878 43 501 14 789 14 788 14 788
Summa bundet eget kapital 11 535 11 535 11 535 11 536 11 535
Aktiekapital 9 694 9 694 9 694 9 694 9 694
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 841 1 841 1 841 1 842 1 841
Summa fritt eget kapital 32 343 31 966 3 254 3 252 3 253
Balanserat resultat 31 966 3 254 3 253 3 252 3 253
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 376 28 712 1 0 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 003 369 1 341 3 484 26 683
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 003 369 1 341 3 484 26 683
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 914 319 460 343 333
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 23 933
Övriga kortfristiga skulder 89 50 881 3 141 2 417
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 5 6 9 12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 206 3 452 4 682 5 366
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 40 947 1 818 2 402 2 207
Företagsinteckningar 0 0 2 400 2 400 2 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 70 0 0 0 0
Summa säkerheter 70 0 2 400 2 400 2 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

MIP Technologies AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om MIP Technologies

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.