Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Gummiteknik GTM AB

Organisationsnummer

556526-8207

Telefon

019-16 47 00

Adress

c/o Charlotta Grähs
Box 153
231 22 Trelleborg

Antal ansvariga

1 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2010-2014

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Gummiteknik GTM AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Gummiteknik GTM består av

Likvidator

Charlotta Grähs (49)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Eric Salander (53)

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Gummiteknik GTM AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Gummiteknik GTM

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556526-8207
Firmanamn Gummiteknik GTM AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2018-06-29
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 153
Postadress 231 22 Trelleborg
Säte Håbo, Uppsala län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1995-10-02
Bolaget registrerat 1995-11-14
Firmanamn registrerat 1995-11-14
Bolagsordning 2009-04-28
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-06-21
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt tillverka och försälja gummi- och plastprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2010-2014

Omsättning och resultat 2010-2014

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2014 2013 2012 2011 2010
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 3 745,9 19 990,1 395,6 8 300,0 168,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 97,3 99,5 74,8 98,9 58,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 101,2 223,5 76,1 -36,6 13,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 193 -12 2 750 -5 462 6 811
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 488 426
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 049 1 573
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 626,5 -99,0 -77,7 -65,5
Bokslutsperiod 2014 2013 2012 2011 2010
Bokslutsperiod 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2012-01-01 2012-12-31 2011-01-01 2011-12-31 2010-01-01 2010-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2014 2013 2012 2011 2010
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 247 34 3 504 15 741 45 625
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 15 710 45 541
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 247 34 3 504 31 84
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -54 -46 -1 020 -11 311 -20 479
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -54 -46 -754 -3 517 -7 306
Personalkostnader 0 0 0 -7 327 -12 341
Avskrivningar 0 0 -266 -467 -832
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 193 -12 2 484 -5 929 5 979
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 59 90 185 171 108
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 58 89 184 167 56
Externa ränteintäkter 0 0 0 2 13
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 1 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 39
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 250 76 2 667 -5 762 6 009
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 250 76 2 667 -5 762 6 009
Bokslutsdispositioner -300 0 0 54 1 002
Koncernbidrag -300 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 54 1 002
Resultat före skatt -50 76 2 667 -5 708 7 011
Skatt 0 147 1 210 -1 521 1 735
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -50 -71 1 457 -4 187 5 276
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2014 2013 2012 2011 2010
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 14 459 14 193 18 871 16 183 27 861
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 14 459 14 193 18 871 16 183 27 861
Anläggningstillgångar 0 0 75 2 073 3 275
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 1 983 3 275
Byggnader och mark 0 0 0 1 983 1 992
Maskiner 0 0 0 0 497
Inventarier 0 0 0 0 786
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 75 90 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 75 90 0
Omsättningstillgångar 14 459 14 193 18 796 14 110 24 586
Summa varulager 0 0 0 0 5 043
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 5 043
Summa kortfristiga fordringar 14 459 14 193 18 776 14 090 19 521
Kundfordringar 0 0 0 367 4 214
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 14 431 14 011 14 077 12 821 15 077
Övriga kortfristiga fordringar 28 182 4 699 902 230
Summa kassa och bank 0 0 20 20 22
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 20 20 22
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 14 073 14 122 14 120 16 013 16 189
Summa bundet eget kapital 1 796 1 796 1 796 2 980 3 119
Aktiekapital 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 1 184 1 323
Övrigt bundet eget kapital 304 304 304 304 304
Summa fritt eget kapital 12 277 12 326 12 324 13 033 13 070
Balanserat resultat 12 327 12 324 7 517 13 209 14 392
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 73 3 350 4 011 -6 598
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -50 -71 1 457 -4 187 5 276
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 54
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 386 71 4 751 170 11 618
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 386 71 4 751 170 11 618
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 97 24 2 439
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 300 0 0 0 5 438
Övriga kortfristiga skulder 86 71 4 654 146 3 741
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2014 2013 2012 2011 2010
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 15 29
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 5 413 8 968
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 1 751 3 134
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Gummiteknik GTM AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Gummiteknik GTM

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 153
231 22 Trelleborg

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Trelleborg AB Aktiv
Peter Lennart Nilsson (VD)
Aktiv Peter Lennart Nilsson (VD)
Trelleborg Industrial AVS AB Likvidation
Likvidation
Trelleborg China Holding AB Aktiv
Charlotta Grähs (Ordförande)
Aktiv Charlotta Grähs (Ordförande)
Skoogs AB Aktiv
Jan Wennberg (VD)
Aktiv Jan Wennberg (VD)
Stifab Plåt Aktiebolag Aktiv
Charlotta Grähs (Ordförande)
Aktiv Charlotta Grähs (Ordförande)
Trelleborg Forsheda AB Aktiv
Jan Wennberg (VD)
Aktiv Jan Wennberg (VD)
Trelleborg Offshore & Construction AB Aktiv
Håkan Andersson (En av Ledamöterna)
Aktiv Håkan Andersson (En av Ledamöterna)
Swedevelop Hospital Aktiebolag Aktiv
Charlotta Grähs (Ordförande)
Aktiv Charlotta Grähs (Ordförande)
Trelleborg Holding AB Aktiv
Charlotta Grähs (VD)
Aktiv Charlotta Grähs (VD)
Trelleborg Engineered Systems China Holding AB Aktiv
Charlotta Grähs (Ordförande)
Aktiv Charlotta Grähs (Ordförande)
Gummiteknik GTM AB Likvidation
Likvidation
Pressonova AB Likvidation
Likvidation
Printing Solutions Sweden Holding AB Aktiv
Charlotta Grähs (Ordförande)
Aktiv Charlotta Grähs (Ordförande)
Trelleborg Information Systems Services AB Likvidation
Likvidation
TSS Silcotech Hong Kong Holding AB Likvidation
Likvidation
Trelleborg Wuxi Boots Holding AB Aktiv
Charlotta Grähs (Ordförande)
Aktiv Charlotta Grähs (Ordförande)
Dormvilfjorton AB Aktiv
Håkan Jönsson (Ordförande)
Aktiv Håkan Jönsson (Ordförande)
Dormviltolv AB Aktiv
Håkan Jönsson (Ordförande)
Aktiv Håkan Jönsson (Ordförande)
Dormviltretton AB Aktiv
Håkan Jönsson (Ordförande)
Aktiv Håkan Jönsson (Ordförande)
Dormvilfemton AB Aktiv
Håkan Jönsson (Ordförande)
Aktiv Håkan Jönsson (Ordförande)
KOMMANDITBOLAGET HÅLSTENEN 5 Ej aktiv
Ej aktiv
KOMMANDITBOLAGET HÅLSTENEN 7 Aktiv
Aktiv
KOMMANDITBOLAGET HÅLSTENEN 6 Ej aktiv
Ej aktiv
KOMMANDITBOLAGET HÅLSTENEN 8 Aktiv
Aktiv
KOMMANDITBOLAGET HÅLSTENEN 10 Ej aktiv
Ej aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress