Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Tommy Blomqvist Montage Aktiebolag

Organisationsnummer

556431-8359

Telefon

0380-144 94

Adress

c/o Maria Idh
Hallandsgatan 9
571 40 Nässjö

Antal ansvariga

1 st

Hallandsgatan 9

Översikt bokslut 2013-2017

 • 2017

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Ann-Marie Blomqvist 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Tommy Blomqvist Montage Aktiebolag består av

Likvidator

Maria Idh (70)

Revisor för bolaget

Revisor

Elisabet Cassegård (58)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Tommy Blomqvist Montage Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Tommy Blomqvist Montage Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556431-8359
Firmanamn Tommy Blomqvist Montage Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2018-05-15
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Hallandsgatan 9
Postadress 571 40 Nässjö
Säte Nässjö, Jönköpings län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1991-07-01
Bolaget registrerat 1991-08-28
Firmanamn registrerat 1991-08-28
Bolagsordning 1991-07-01
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2020-12-01
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva inredning och snickeriarbete av offentlig miljö, hemmiljö samt renoveringsarbeten.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2013-2017

Omsättning och resultat 2013-2017

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2017 2016 2015 2014 2013
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 3 725,0 8,2 39,6 59,2 55,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 97,9 22,6 26,5 32,0 39,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 92,2 -201,9 -74,2 -15,6 -20,9
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 715 -87 -70 -51 -223
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 3 20 214
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 52 120 514 628
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 1 361,5 -56,7 -76,7 -59,1
Bokslutsperiod 2017 2016 2015 2014 2013
Bokslutsperiod 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 760 52 120 514 1 256
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 18 49 120 514 1 256
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 742 3 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -45 -139 -194 -411 -813
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 -5 0 0 0
Övriga externa kostnader -45 -134 -187 -381 -367
Personalkostnader 0 0 -3 -20 -428
Avskrivningar 0 0 -4 -10 -18
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 715 -87 -74 -61 -241
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 14 18 16 22 28
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1 3
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 18 16 21 25
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 701 -105 -89 -80 -263
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 701 -105 -89 -80 -263
Bokslutsdispositioner 0 0 2 8 2
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 2 8 2
Resultat före skatt 701 -105 -87 -73 -261
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 701 -105 -87 -73 -261
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 965 1 073 1 312 1 363 1 308
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 965 1 073 1 312 1 363 1 308
Anläggningstillgångar 220 1 032 1 032 1 036 1 046
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 220 1 032 1 032 1 036 1 046
Byggnader och mark 220 819 819 821 823
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 2 10
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 213 213 213 213
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 745 41 280 327 262
Summa varulager 0 0 5 5 5
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 5 5 5
Summa kortfristiga fordringar 45 41 259 295 252
Kundfordringar 31 31 246 283 12
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 14 10 13 12 240
Summa kassa och bank 700 0 16 27 6
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 700 0 16 27 6
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 945 243 348 435 508
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 825 123 228 315 388
Balanserat resultat 124 228 315 388 649
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 701 -105 -87 -73 -261
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 2 10
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 20 830 964 926 790
Summa långfristiga skulder 0 333 269 382 326
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 333 269 382 326
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 20 497 695 544 464
Skulder till kreditinstitut, korta 0 60 60 60 60
Leverantörsskulder 0 16 206 203 65
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 20 421 429 281 339
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2017 2016 2015 2014 2013
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 1 1 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 9 0 117
Företagsinteckningar 425 425 425 425 425
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 425 425 425 425 425
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 275 275 275 275 275
Utnyttjad checkräkningskredit 0 273 149 202 86
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 120 0 0 0

Årsredovisning

Tommy Blomqvist Montage Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Tommy Blomqvist Montage Aktiebolag

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Hallandsgatan 9
571 40 Nässjö
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress