Bolagsfakta

Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag

Organisationsnummer

556340-0026

Telefon

08-737 65 84

Adress

c/o Ann Spaak
Box 12060
102 22 Stockholm

Antal ansvariga

4 st

Vad är Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag?

Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag är ett aktiebolag som skall bedriva proffessionsutveckling av lärare och annan personal inom utbildningsområdet. skall vidare producera läromedel, arrangera kurser och seminarier... Läs mer om Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag

Segelbåtsvägen 2

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern VD

Susanne Svensson (50)

Styrelsen i Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag består av

Ordförande

Ann-Charlotte Eriksson (60)

Styrelseledamot

Ann-Charlotte Eriksson (60)

Jonas Frixon (51)

Robert Fahlgren (50)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Johan André Rönnkvist (45)

Lekmannarevisor

Anita Elisabeth Mellberg (65)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556340-0026
Firmanamn Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 12060
Postadress 102 22 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1988-10-21
Bolaget registrerat 1988-12-16
Firmanamn registrerat 1992-09-03
Bolagsordning 2015-04-15
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1991-01-01
2020-10-29
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
85594 - Personalutbildning
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva proffessionsutveckling av lärare och annan personal inom utbildningsområdet. Aktiebolaget skall vidare producera läromedel, arrangera kurser och seminarier samt tillhandahålla konsulttjänster inom lärarfortbildning och idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas i förening av
 • - Eriksson, Eva Ann-Charlotte
 • - Svensson, Erna Susanne
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 28247088
Besöksadress: Segelbåtsvägen 2
Postnummer: 112 64
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 10-19 anställda
Telefonnummer: 08-737 65 84
Arbetsställenummer: 28247088
SNI-kod: 85594 - Personalutbildning
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 119,3 120,3 122,4 131,0 111,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 48,4 39,0 43,2 40,3 34,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -1,9 -16,5 -9,9 -4,9 -2,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -909 -4 351 -2 716 -1 929 -612
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 890 753 713 699 701
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 649 1 825 1 540 1 654 1 682
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 103,2 -6,5 -1,7 4,1
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 55 634 27 373 29 261 29 780 28 595
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 55 049 27 341 29 183 29 780 28 595
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 585 32 78 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -27 366 -17 475 -17 861 -16 722 -16 522
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -8 511 -6 019 -4 147 -4 135 -4 599
Personalkostnader -18 696 -11 297 -13 555 -12 577 -11 913
Avskrivningar -159 -159 -159 -10 -10
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -1 068 -4 510 -2 875 -1 939 -622
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 53 21 28 532 28
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 500 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 1 5 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 52 20 27 27 28
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 119 -4 530 -2 901 -1 461 -650
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 119 -4 530 -2 901 -1 461 -650
Bokslutsdispositioner 1 000 4 500 3 000 1 900 650
Koncernbidrag 0 4 500 3 000 1 900 650
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 000 0 0 0 0
Resultat före skatt -120 -30 99 438 0
Skatt 23 27 54 6 17
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -143 -57 45 432 -17
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 15 792 12 264 11 188 16 353 12 528
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 15 792 12 264 11 188 16 353 12 528
Anläggningstillgångar 3 106 3 255 3 414 3 566 3 437
Immateriella anläggningstillgångar 298 447 596 738 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 298 447 596 738 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 10 19 29
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 10 19 29
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2 808 2 808 2 808 2 808 3 408
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 600
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 808 2 808 2 808 2 808 2 808
Omsättningstillgångar 12 686 9 009 7 774 12 788 9 090
Summa varulager 3 271 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 271 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 5 767 5 715 3 738 12 504 9 010
Kundfordringar 4 646 3 947 2 830 3 070 2 564
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 496 1 431 475 8 913 5 963
Övriga kortfristiga fordringar 626 337 433 521 483
Summa kassa och bank 3 647 3 293 4 036 284 81
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 3 647 3 293 4 036 284 81
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 6 770 4 778 4 835 6 589 4 357
Summa bundet eget kapital 700 700 700 700 700
Aktiekapital 500 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200 200
Summa fritt eget kapital 6 070 4 078 4 135 5 889 3 657
Balanserat resultat 6 213 4 135 5 890 3 657 3 674
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -1 800 1 800 0
Årets resultat -143 -57 45 432 -17
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 1 126 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 7 895 7 486 6 353 9 764 8 171
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 7 895 7 486 6 353 9 764 8 171
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 3 114 1 314
Leverantörsskulder 2 512 1 865 1 782 1 346 1 178
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 48 0 0 1 816
Övriga kortfristiga skulder 5 384 5 573 4 571 5 304 3 863
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 21 15 19 18 17
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 11 556 7 025 8 584 8 077 7 503
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 6 108 3 731 4 417 3 902 3 659
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - 0 - 1 314
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
21
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
55 634 KSEK (+103,2 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-1 068 KSEK (+76,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
-
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
23 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
127 KSEK

Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag har 21 anställda och gjorde ett resultat på -143 KSEK med omsättning 55 634 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 103,2 %. Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -1,9 % vilket ger Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag placeringen 317 493 i Sverige av totalt 629 517 aktiebolag. Det ger samtidigt Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag placeringen 61 529 av kommunens totalt 138 043 aktiebolag.

Extern VD för Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag är Susanne Svensson och styrelseordförande är Ann-Charlotte Eriksson.

Under de senaste 5 åren har Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag betalat in totalt 127 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 204 369 av Sveriges alla 629 517 aktiebolag.

Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag har organisationsnummer 556340-0026. Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Lärarfortbildning Lärarförbundet Aktiebolag på telefonnummer 08-737 65 84.

Registrerat på adressen

Box 12060
102 22 Stockholm
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress