Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

REROC Finance AB

Organisationsnummer

556327-6004

Telefon

08-601 33 90

Adress

Box 1123
131 26 Nacka Strand

Antal ansvariga

2 st

Konkurs Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2005-2012

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för REROC Finance AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i REROC Finance består av

Styrelsesuppleant

Rolf Anders Engman (76)

Ordförande

Ehnsiö, Lars Rikard

Styrelseledamot

Ehnsiö, Lars Rikard

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för REROC Finance AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om REROC Finance

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556327-6004
Firmanamn REROC Finance AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2019-11-28
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 1123
Postadress 131 26 Nacka Strand
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1988-06-02
Bolaget registrerat 1988-06-16
Firmanamn registrerat 2013-11-07
Bolagsordning 2013-10-27
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-01-22
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva finansieringsverksamhet. Huvudinriktningen skall vara leasing riktad till stater, större företag, organisationer och liknande kundgrupper. Kundernas kreditvärdighet skall vara mycket hög alternativt kompletterad med garanti från bank med mycket hög kreditvärdighet. Bolagets refinansiering skall i huvudsak ske med lån innehållande klausul om begränsad återbetalningsskyldighet. Som led i bolagets kapitalförvaltning kan bolaget, antingen direkt eller via dotterföretag idka handel med värdepapper och fordringar, driva(ej tillståndspliktig) återförsäkringsrörelse, äga, förädla och förvalta fast och lös egendom, immateriella rättigheter samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Styrelsen ska bestå av 2 styrelseledamöter och 1
 • - styrelsesuppleant.
 • - Registrerad särskild delgivningsmottagare saknas.
 • - Registrerad kvalificerad revisor saknas.

Detaljerade bokslut 2008-2012

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2012 2011 2010 2009 2008
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 5,5 4,6 5,0 4,5 35,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 14,0 13,3 12,5 8,0 14,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -8,8 -2,8 14,4 -101,1 34,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 309 864 313 015 325 395 654 151 505 463
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 322 478 768 904 1 498
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 390 666 393 739 205 428 382 218 562 911
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -0,8 -4,2 -46,3 35,8
Bokslutsperiod 2012 2011 2010 2009 2008
Bokslutsperiod 2012-01-01 2012-12-31 2011-01-01 2011-12-31 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31 2008-01-01 2008-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2012 2011 2010 2009 2008
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 390 666 393 739 410 855 764 437 562 911
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 390 666 390 666 391 531 390 666 398 448
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 3 073 19 324 373 771 164 463
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -214 764 -208 707 -207 910 -227 557 -173 109
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 -1 995
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -80 480 -80 247 -83 922 -108 478 -53 955
Personalkostnader -322 -478 -1 537 -1 809 -1 498
Avskrivningar -133 962 -127 982 -122 451 -117 270 -117 656
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 175 902 185 033 202 944 536 881 387 807
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 211 487 260 747 306 074 -762 171 407 601
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 416 31 045 39 740 -1 036 034 100 935
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 125 1 234 41 353 120 227
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 5 712
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 210 946 228 468 224 981 273 743 300 727
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -34 504 -11 156 59 056 -772 777 193 955
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -34 504 -11 156 59 056 -772 777 193 955
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -34 504 -11 156 59 056 -772 777 193 955
Skatt 0 0 2 378 -106 455 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -34 504 -11 156 56 678 -666 322 193 955
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2012 2011 2010 2009 2008
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 4 273 870 4 387 347 4 764 836 4 295 316 5 379 755
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 4 273 870 4 387 347 4 764 836 4 295 316 5 379 755
Anläggningstillgångar 4 202 386 4 318 283 4 689 567 4 225 849 5 284 496
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 3 209 729 3 343 692 3 471 901 3 594 124 3 711 394
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 3 209 729 0 0 0 3 711 394
Maskiner och inventarier 0 3 343 692 3 471 901 3 594 124 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 992 657 974 591 1 217 666 631 725 1 573 102
Andelar i koncern- och intresseföretag 972 279 954 213 1 197 289 611 348 1 552 724
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 378 20 378 20 377 20 377 20 378
Omsättningstillgångar 71 483 69 064 75 269 69 466 95 259
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 56 126 48 559 49 548 54 057 56 444
Kundfordringar 33 33 1 188 5 536 5 536
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 042 29 11 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 54 051 48 497 48 349 48 521 50 908
Summa kassa och bank 15 357 20 505 25 721 15 409 38 816
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 15 357 20 505 25 721 15 409 38 816
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 598 419 582 923 594 079 344 916 789 900
Summa bundet eget kapital 308 774 258 774 258 774 258 774 258 774
Aktiekapital 215 645 215 645 215 645 215 645 215 645
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 93 129 43 129 43 129 43 129 43 129
Summa fritt eget kapital 289 645 324 149 335 305 86 142 531 126
Balanserat resultat 324 149 335 305 86 137 331 126 337 171
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 192 490 421 338 0
Årets resultat -34 504 -11 156 56 678 -666 322 193 955
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 106 467
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 3 675 451 3 804 424 4 170 757 3 950 400 4 483 389
Summa långfristiga skulder 2 385 330 2 312 347 2 667 853 2 418 308 4 213 944
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 769 013 1 853 555 2 039 632 2 003 984 3 231 898
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 616 317 458 792 628 221 414 324 982 046
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 290 121 1 492 077 1 502 904 1 532 092 269 445
Skulder till kreditinstitut, korta 860 263 964 994 1 058 880 1 156 856 82 786
Leverantörsskulder 102 15 643 1 050 19 554
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 354 761 331 686 294 993 252 221 115 395
Övriga kortfristiga skulder 74 995 195 382 148 388 121 965 51 710
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2012 2011 2010 2009 2008
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 2 2 1
Löner till styrelse & VD 233 314 933 1 126 988
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 64 161 626 644 440
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 5 699 590 6 224 219 6 762 017 7 256 849 7 628 951
Summa säkerheter 5 699 590 6 224 219 6 762 017 7 256 849 7 628 951
Villkorat aktieägartillskott 199 032 0 199 032 6 542 6 542
Övriga ansvarsförbindelser 365 682 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 564 714 0 199 032 6 542 6 542
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 200 000

Årsredovisning

REROC Finance AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om REROC Finance

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 1123
131 26 Nacka Strand

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

REROC Finance AB Konkurs
Konkurs
Albatross UK Locos Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Albatross UK Train AB Konkurs
Konkurs
Anero Invest AB Konkurs
Konkurs
Track One Leasing AB Konkurs
Konkurs
Walderau Invest AB Konkurs
Konkurs
LAC Capital AB Konkurs
Konkurs
NÄMNDEN FÖR BÅTLIVSUTBILDNING, NFB Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress